اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی محمد بروجردی
علی محمد بروجردی
آثار موجود در کتابخانه
المعجم الموضوعی لادعیه المعصومین علیهم السلام ۱. المعجم الموضوعی لادعیه المعصومین علیهم السلام
• المعجم الموضوعي لأدعیة المعصومین علیهم السلام، عطر عترت، چاپ اول، قم، ۱۴۳۲ق.، 9 جلد، محقق: بنیاد بین المللی دُعا
الدُّرَرُ الجلیّة في حواشي الرَّوضَة البهیّة ۲. الدُّرَرُ الجلیّة في حواشي الرَّوضَة البهیّة (تألیف و اشراف و نشر)
• الدُّرَرُ الجلیّة في حواشي الرَّوضَة البهیّة ، قرآن صاعد، چاپ اول، قم، ۱۴۴۳ق. برابر ۱۴۰۰ش.، 22 جلد، مصحح: سید مصطفی میرباقری و حامد بیمانی و محمد شم‌آبادی و مجید برهانی و محمد علی یوسفی و سعید عرفانیان و حسین شفیعی، به کوشش: حسین مبرهنی و سید علی احمدی و مسعود احمد و حمیدرضا اسماعیلی و علی کمندی و قاسم محمد کطران و سید محمد حسینی
تصحیح و تحقیق:
إِقبال الأعمال ۳. اقبال الاعمال (تحقیق)
نویسنده: سید ابن طاووس
• إِقبال الأعمال، قرآن صاعد، چاپ اول، قم، ۱۴۳۵ق.
اشراف و نشر:
شهاب ثاقب ۴. دعاء کمیل
• شهاب ثاقب، موسسه پژوهشی ابن سینا، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۶ش.، با مقدمه: دکتر عبدالحسین طالعی