اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   آلاء وحیدنیا
آلاء وحیدنیا
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
قرآن‌های عصر اموی ۱. قرآن‌های عصر اموی
مقدمه‌ای در باب کهن‌ترین مصاحف
نویسنده: فرانسیس دروش
مترجم: مرتضی کریمی‌نیا
انتشارات هرمس، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۴ش.