اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حمید عطایی نظری
حمید عطایی نظری
آثار موجود در کتابخانه
میراث مرتضوی ۱. میراث مرتضوی
جُستارهایی در باب میراث مکتوب شریف مرتضی
کتاب طه، چاپ اول، قم، ۱۴۰۱ش.
ویراستاری و مقدمه:
فیلسوف یهودی بغداد ۲. فیلسوف یهودی بغداد (ویراستاری)
نویسنده: زابینه اشمیتکه، رضا پورجوادی
مترجم: جواد قاسمی
پژوهشکده مطالعات اسلامی اصفهان، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۹۴ش.
الأخلاق النصیریة في تعریب الأخلاق الناصریة ۳. الأخلاق النصیریة في تعریب الأخلاق الناصریة (مقدمه)
مقالات موجود در سایت:
  أعلام الطَرائقِ ابن شَهر آشوب، کتابی نفیس در اصطلاح‌نامه نگاریِ اسلامی ۱. أعلام الطَرائقِ ابن شَهر آشوب، کتابی نفیس در اصطلاح‌نامه نگاریِ اسلامی