اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدتقی خان حکیم
محمدتقی خان حکیم
آثار موجود در کتابخانه
گنج دانش جغرافیای تاریخی شهرهای ایران ۱. گنج دانش جغرافیای تاریخی شهرهای ایران
انتشارات زرین، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۶ش.، با مقدمه: دکتر عبدالحسین نوائی، به اهتمام: محمد علی صوتی و جمشید کیانفر