اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سیدمهدی حسینی مجاهد
سیدمهدی حسینی مجاهد
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
حیات الاسلام فی احوال آیة الملک العلام ۱. حیات الأسلام فی احوال آیة الملک العلام (تصحیح و تحقیق)
نویسنده: آقا نجفی قوچانی
• حیات الاسلام فی احوال آیة الملک العلام، نشر علم، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۳ش.