اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   آیة الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
آیة الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
العروة الوثقی مع تعلیقات آیة الله العظمی السید عبدالکریم الموسوی الاردبیلی ۱. العروة الوثقی (تعلیق)
في ما تعم به البلوی
نویسنده: آیة الله سید محمدکاظم طباطبائی یزدی (صاحب عروه)
• العروة الوثقی مع تعلیقات آیة الله العظمی السید عبدالکریم الموسوی الاردبیلی، موسسه نشر جامعة المفید، چاپ اول، قم، ۱۴۳۱ق. برابر ۱۳۸۸ش.، 2 جلد