کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   قرآن و علوم قرآنی [BP58 - BP90]
قرآن و علوم قرآنی
The GLORIOUS QURAN ۱. The GLORIOUS QURAN
مترجم: Mohammed Marmaduke Picthall
karbonkitaplar، چاپ اول، استانبول
مصحف طاشقند ۲. مصحف طاشقند
مجموعه مقالات فارسی ترجمه قرآن مجید ۳. مجموعه مقالات فارسی ترجمه قرآن مجید
موسسه فرهنگی ترجمان وحی، چاپ اول، قم، ۱۳۹۴ش.، 8 جلد
قرآن کریم ۴. قرآن کریم
ترجمۀ قرآن کریم ۵. ترجمۀ قرآن کریم
پژوهشی در شیوه تصحیح تفسیر نسفی ۶. پژوهشی در شیوه تصحیح تفسیر نسفی
نویسنده: اکرم السادات حاجی سیدآقایی
• ضمیمه آینه میراث- 28، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.
بررسی ترجمه های امروزین فارسی قرآن کریم ۷. بررسی ترجمه های امروزین فارسی قرآن کریم
نویسنده: بهاءالدین خرمشاهی
موسسه فرهنگی ترجمان وحی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۸ش.
۸. LE CORAN
القرآن و الترجمة ۹. القرآن و الترجمة
نویسنده: عبدالرحیم محمد علی
چاپخانه علمیه، نجف، ۱۳۷۵ق. برابر 1956م.
قسمتهایی از اسلام شناسی تاریخی ۱۰. قسمتهایی از اسلام شناسی تاریخی
بر اساس بررسی و کنجکاویهای لفظی در آیات قرآن مجید
نویسنده: عبدالکریم نیری بروجردی
• بی نا، ۱۳۷۳ش.
جزء عم ۱۱. جزء عم
• عم جزء، وزارت معارف عراق، بغداد، 1962م.
یس (ص) و آل یاسین (ع) فی القرآن الکریم ۱۲. یس (ص) و آل یاسین (ع) فی القرآن الکریم
نویسنده: هاشم ناجی موسوی جزائری
ناجی جزائری، چاپ اول، قم، ۱۳۹۶ش.
آثار و برکات سوره یس در دنیا و آخرت ۱۳. آثار و برکات سوره یس در دنیا و آخرت
نویسنده: هاشم ناجی موسوی جزائری
ناجی جزائری، چاپ اول، قم، ۱۳۹۶ش.
کیف نفهم القرآن ۱۴. کیف نفهم القرآن
نویسنده: محمدرضا حسینی
دار الفردوس، بیروت، 1988م.
مقدمه آشنائی با قرآن ۱۵. مقدمه آشنائی با قرآن
نویسنده: کاظم کاظم زاده ایرانشهر
اقبال، تهران، ۱۳۶۰ش.
ادوات المعرفة في القرآن الکریم ۱۶. ادوات المعرفة في القرآن الکریم
موسسه معارف اسلامی کوثر، چاپ اول، قم، ۱۴۳۵ق. برابر ۱۳۹۲ش.، اشراف: شیخ هاشم بوخمسین، إعداد: جواد أمین
رسالت قرآن ۱۷. رسالت قرآن
نویسنده: آیة الله عبدالله جوادی آملی
مرکز نشر فرهنگی رجاء، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
قرآنیات ۱۸. قرآنیات
نویسنده: علیرضا ذکاوتی قراگزلو
انتشارات سخن، تهران، ۱۳۸۸ش.
التدبر في القرآن ۱۹. التدبر في القرآن
نویسنده: آیة الله سید محمد رضا حسینی شیرازی
دار العلوم، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۳۱ق. برابر 2010م.
قرآن پژوهی (هفتاد بحث و تحقیق قرآنی) ۲۰. قرآن پژوهی (هفتاد بحث و تحقیق قرآنی)
نویسنده: بهاءالدین خرمشاهی
مرکز نشر فرهنگی مشرق، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
تراث الشیعة القرآنی ۲۱. تراث الشیعة القرآنی
مجموعه مقالات بیست و ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم ۲۲. مجموعه مقالات بیست و ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم
نویسنده: گروهی از نویسندگان
سازمان اوقاف و امور خیریه،انتشارات اسوه، چاپ اول، تیر ۱۳۸۹ش.، 5 جلد
قرآن در اسلام ۲۳. قرآن در اسلام
روش پرسشی در قرآن و کاربرد آن در آموزش ۲۴. روش پرسشی در قرآن و کاربرد آن در آموزش
نویسنده: محمد مهدی رکنی
مدخل الی القرآن الکریم ۲۵. مدخل الی القرآن الکریم
نویسنده: محمد عابد الجابری
مرکز دراسات الوحدة العربیة، چاپ اول، بیروت، ۲۰۰۶ش.، 2 جلد
آیه های زندگی ۲۶. آیه های زندگی
نویسنده: حسین اسکندری
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، انتشارات سروش، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، 5 جلد
قرآن، نماد حیات معقول ۲۷. قرآن، نماد حیات معقول
ویژه نامه مرکز ترجمه قرآن مجید به زبانهای خارجی ۲۸. ویژه نامه مرکز ترجمه قرآن مجید به زبانهای خارجی
میراث قرآنی شیعه ۲۹. میراث قرآنی شیعه
دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی ۳۰. دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی
به کوشش: بهاءالدین خرمشاهی
• 2 جلد
الجامع لمواضیع آیات القرآن الکریم ۳۱. الجامع لمواضیع آیات القرآن الکریم
گردآورنده: محمدفارس برکات
دار الهجرة، قم، ۱۴۰۴ق.
المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم ۳۲. المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم
نویسنده: محمد فواد عبدالباقی
موسسه اسماعیلیان، تهران، ۱۳۶۴ق.
دار الکتب المصریة، قاهره، ۱۳۶۴ق.
مطابع الشعب، بی جا، ۱۳۷۸ق.
دار الکتاب المصری، قاهره، ۱۳۶۴ق.
• المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم بحاشیة‌ المصحف‌ الشریف‌، اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.، خطاط: عثمان طه
المعجم المفهرس لأحادیث الکتاب المبین ۳۳. المعجم المفهرس لأحادیث الکتاب المبین
چاپخانه سعادت، کرمان
فرهنگ‌نامه پیامبر (ص) در قرآن کریم ۳۴. فرهنگ‌نامه پیامبر (ص) در قرآن کریم
نویسنده: محمد‌جعفر سعیدیان‌فر، سید محمدعلی ایازی
سرایی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۷ش.، 2 جلد
قاموس قرآن ۳۵. قاموس قرآن
نویسنده: علی اکبر قرشی بنابی
دارالکتب الإسلامیة، تهران، -۸۳۶ ۶ش.، 7 جلد
تفصیل آیات القرآن الحکیم بانضمام المستدرک ۳۶. تفصیل آیات القرآن الحکیم بانضمام المستدرک
نویسنده: ژول لابوم
مترجم: محمد فواد عبدالباقی
• با مقدمه: محمدفرید وجدی
فرهنگ موضوعی قرآن ۳۷. فرهنگ موضوعی قرآن
سرشناسه: کامران فانی
نویسنده: کامران فانی، بهاءالدین خرمشاهی
انتشارات ناهید، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۶ش.
کشف المطالب قرآن مجید راهنمای زندگیهای سه گانه ؟ دنیا ، برزخ ، قیامت ۳۸. کشف المطالب قرآن مجید راهنمای زندگیهای سه گانه ؟ دنیا ، برزخ ، قیامت
با استضائه از نور [سیصدوشصت۳۶۵ و پنج] مشعل فروزان کتاب آسمانی
نویسنده: مهدی مستشاری
با تقريظ: عزالدین حسینی زنجانی
• مشهد، ۱۳۷۳ش.
طرح مقدماتی دائرة المعارف القرآن الکریم ۳۹. طرح مقدماتی دائرة المعارف القرآن الکریم
بانضمام برنامه ها و هدف های دار القرآن الکریم
به کوشش: عبدالوهاب طالقانی
دار القرآن الکریم، چاپ اول، قم، ۱۳۶۶ش.
تفصیل آیات القرآن الحکیم ۴۰. تفصیل آیات القرآن الحکیم
گردآورنده: ژول لابوم
مترجم: حکیم محیی الدین مهدی الهی قمشه ای
• تفصیل آیات القرآن الحکیم بانضمام المستدرک، کتابفروشی اسلامیه، تهران، ۱۳۶۰ش.
آشنایی با فعالیت های قرآن پژوهی و معجم نگاری ۴۱. آشنایی با فعالیت های قرآن پژوهی و معجم نگاری
جشن نامه استاد محمدعلی مهدوی راد ۴۲. جشن نامه استاد محمدعلی مهدوی راد
گردآورنده: دکتر رسول جعفریان
نشر مورخ، چاپ اول، قم، ۱۳۹۱ش.، به کوشش: دکتر رسول جعفریان
قرآن پژوهان اصفهان ۴۳. قرآن پژوهان اصفهان
به کوشش: احمد سجادی
کتابهای پرستو، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.
مجمع البحرین ۴۴. مجمع البحرین
نویسنده: فخرالدین طریحی
بنیاد بعثت، چاپ اول، قم، ۱۴۱۴ق.، 3 جلد، محقق: موسسة البعثة، قسم الدراسات الاسلامیه
دار الاحیاء للکتب الاسلامیة، چاپ ؟، نجف، ۱۳۷۸ق.، 6 جلد، محقق: احمد علی حسینی، مصحح: احمد علی حسینی
آشنایی با فرهنگ لغات قرآن کریم ۴۵. آشنایی با فرهنگ لغات قرآن کریم
ویژه طلاب و دانشجویان
نویسنده: محمدحسین حق جو
مرکز فرهنگی المهدی (ع)، چاپ اول، قم، ۱۳۷۳ش.
اشراقات قرآنیة ۴۶. اشراقات قرآنیة
گردآورنده: محی الدین مشعل
تقریر درس: آیة الله عبدالله جوادی آملی
کتابفروشی فخررازی، چاپ اول، منامه، ۱۴۱۶ق.
تلخیص التمهید ۴۷. تلخیص التمهید
مؤجز دراسات مبسطة عن مختلف شؤون القرآن الکریم
نویسنده: آیة الله محمدهادی معرفت
تاریخ و علوم قرآن ۴۸. تاریخ و علوم قرآن
سرشناسه: ابوالفضل میرمحمدی
نویسنده: ابو الفضل میرمحمدی
پژوهشی پیرامون آخرین کتاب الهی ۴۹. پژوهشی پیرامون آخرین کتاب الهی
نویسنده: رجبعلی مظلومی
نشر آفاق، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۰ش.، 4 جلد
آراء حول القرآن ۵۰. آراء حول القرآن
حجیة ظواهره؛کیفیة تفسیره و...
نویسنده: علامه فانی اصفهانی
• بی نا، قم، ۱۳۹۹ق.
۵۱. مفهوم النص
دراسة فی القرآن
نویسنده: نصرحامد ابوزید
مرکز الثقافی العربی، چاپ ششم، بیروت، 2005م.
بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزیز ۵۲. بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزیز
الناسخ و المنسوخ ۵۳. الناسخ و المنسوخ
تبیین آیات خداوند ۵۴. تبیین آیات خداوند
نگاهی پدیدارشناسانه به اسلام
مترجم: عبدالرحیم گواهی
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
اسباب النزول ۵۵. اسباب النزول
نویسنده: محمد باقر حجتی
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.
القراءات ۵۶. القراءات
نویسنده: احمد بن محمد سیاری
• کتاب القراءات او التنزیل و التحریف، دار بریل، ۱۳۸۸ش. برابر 2009م.، محقق: ایتان کولبرغ و محمد علی امیر معزی، با مقدمه: ایتان کولبرغ و محمد علی امیر معزی
أسباب النزول ۵۷. أسباب النزول
علما من علوم القرآن
نویسنده: بسام الجمل
مرکز الثقافی العربی، چاپ اول، بیروت، 2005م.
آیة الکرسی، کلید درهای بسته ۵۸. آیة الکرسی، کلید درهای بسته
نویسنده: روح الله لک علی آبادی
عطش، چاپ اول، قم، ۱۳۹۳ش.، با مقدمه: عباس موسوی مطلق
عدد چهل ۵۹. عدد چهل
نویسنده: احمد مقدسی زنجانی
جهان، تهران، ۱۳۹۰ق.، خطاط: احمد نجفی زنجانی
الحروف المقطعة فی القرآن الکریم ۶۰. الحروف المقطعة فی القرآن الکریم
السور القرآنیة الفضائل و الخواص و الآداب روایة و تجربة ۶۱. السور القرآنیة الفضائل و الخواص و الآداب روایة و تجربة
نویسنده: مجتبی سویج
الشرایع، چاپ اول، ویرایش دوم، قم، ۱۳۸۰ش.
کهن ترین نسخه مترجم قرآن ۶۲. کهن ترین نسخه مترجم قرآن
تحلیل متن، بررسی دستنوشت، زیبایی شناسی هنرقدسی
نویسنده: محمد عمادی حائری
• ضمیمه آینه میراث- 19، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۹ش.
مصحف امام علی (ع) ۶۳. مصحف امام علی (ع)
نویسندگان وحی پیامبر (ص) و تاریخ حالات 41 نفر از آنان ۶۴. نویسندگان وحی پیامبر (ص) و تاریخ حالات 41 نفر از آنان
نویسنده: نورالدین مهدوی
اسلام، قم، ۱۳۶۲ش.
تدوین القرآن ۶۵. تدوین القرآن
نویسنده: علی کورانی عاملی
دار القرآن الکریم، چاپ اول، تهران، ۱۴۱۸ق.
حلیة القرآن قواعد تجوید مطابق با روایت حفص از عاصم ۶۶. حلیة القرآن قواعد تجوید مطابق با روایت حفص از عاصم
نویسنده: محسن موسوی بلده
سازمان تبلیغات اسلامی، دارالقرآن الکریم، چاپ دوم، ایران، ۱۳۶۹ش.، 2 جلد
تعلیم و تجوید قرآن ۶۷. تعلیم و تجوید قرآن
نویسنده: عباس امیدالله کاشانی
پیام آزادی، تهران، خرداد ۱۳۶۲ش.
عشرة دروس لتعلیم قراءة القرآن الکریم ۶۸. عشرة دروس لتعلیم قراءة القرآن الکریم
روانخوانی و تجوید قرآن کریم ۶۹. روانخوانی و تجوید قرآن کریم
گردآورنده: علی حبیبی، محمدرضا شهیدی، ابوالفضل علامی
سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ چهارم، قم، ۱۳۷۵ش.
اسهل التجوید ۷۰. اسهل التجوید
نویسنده: علی‌اکبر داداش زاده
• اَسهَلُ التجوید، دار العلم، چاپ دوم، قم
نحو القراء الکوفیین ۷۱. نحو القراء الکوفیین
رسالة ماچستیر
نویسنده: خدیجه مفتی
مکتبة الفیصلیة، چاپ اول، مکه، 1985م.، اشراف: عبدالفتاح شبلی
حجة القراءات ۷۲. حجة القراءات
نویسنده: عبدالرحمن ابن زنجله
موسسة الرسالة، چاپ چهارم، بیروت، ۱۴۰۴ق.، محقق: محمدسعید افغانی، با تعلیق: محمدسعید افغانی
التیسیر فی القراءات السبع ۷۳. التیسیر فی القراءات السبع
نویسنده: أبوعمرو دانی اندلسی
دار الکتب العلمیة، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۶ق. برابر 1996م.، مصحح: اوتویرتزل
الفارق بین روایة ورش وحفص وعلق علیه بکتابه اتمام الفارق بقراءة نافع ۷۴. الفارق بین روایة ورش وحفص وعلق علیه بکتابه اتمام الفارق بقراءة نافع
نویسنده: اعمر بوبا جکنی
دار الاخاء اللبنانی، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۰ق.، محقق: محمدامین جکنی شنقیطی
الادغام الکبیر فی القرآن الکریم ۷۵. الادغام الکبیر فی القرآن الکریم
مختصر فی شواذ القرآن من کتاب البدیع لابن خالویه ۷۶. مختصر فی شواذ القرآن من کتاب البدیع لابن خالویه
نویسنده: ابن خالویه
دارالوراق، چاپ اول، بیروت، 2012م.، محقق: برجستراسر
مجموع المتون في القراءات والتجوید ۷۷. مجموع المتون في القراءات والتجوید
مکتبة دار الزمان، چاپ اول، مدینه، ۱۴۲۹ق. برابر 2088م.، محقق: سعدعبدالحکیم سعد
قواعد التجوید ۷۸. قواعد التجوید
نویسنده: محمد جواد عاملی
مکتبة المفید، نجف، ۱۳۷۵ق.
چگونه قرآن را حفظ کنیم ۷۹. چگونه قرآن را حفظ کنیم
نویسنده: شهریار پرهیزکار
نیروی مقاومت بسیج، نمایندگی ولی فقیه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.، با مقدمه: ابوالقاسم خزعلی
غایة النهایة فی طبقات القراء ۸۰. غایة النهایة فی طبقات القراء
نویسنده: محمد بن محمد ابن جزری
مکتبة الخانجی، قاهره، 1932م.، 3 جلد، مصحح: گوتهلف برگستراسر
معرفة القراء الکبار علی الطبقات و الاعصار ۸۱. معرفة القراء الکبار علی الطبقات و الاعصار
داستان کربلائی کاظم و حافظ قرآن شدن او در یک لحظه ۸۲. داستان کربلائی کاظم و حافظ قرآن شدن او در یک لحظه
موسسه در راه حق، چاپ اول، ۱۳۶۹ش.
میزان بصیرت ۸۳. میزان بصیرت
منشور وحی، چاپ اول، ۱۳۹۲ش.، ویراستار: مسعود فهامی، مدیر طرح: حمیدرضا یونسی
اعراب ثلاثین سورة من القرآن الکریم ۸۴. اعراب ثلاثین سورة من القرآن الکریم
نویسنده: ابن خالویه
ناصرخسرو، تهران، ۱۳۶۲ش.
اسرار البلاغه ۸۵. اسرار البلاغه
تحلیل زبان قرآن و روش شناسی فهم آن ۸۶. تحلیل زبان قرآن و روش شناسی فهم آن
معجم مفردات الفاظ القرآن ۸۷. معجم مفردات الفاظ القرآن
نویسنده: راغب اصفهانی
• مفردات الفاظ القرآن، دار القلم، دمشق، ۱۴۱۲ق.، محقق: صفوان عدنان داوودی
• مفرد‌ات‌ ‌الفاظ ‌القر‌ان‌ فی غریب القران، کتابفروشی مرتضوی، چاپ دوم، ۱۳۶۲ش.، محقق: محمد سید کیلانی
واژه های دخیل در قرآن مجید ۸۸. واژه های دخیل در قرآن مجید
مترجم: فریدون بدره ای
انتشارات توس، تهران، ۱۳۸۵ش.
کلام الله ۸۹. کلام الله
الجانب الشفاهی من الظاهرة القرآنیة
نویسنده: محمدکریم کواز
دار الساقی، بیروت، 2002م.
اسالیب و البیان فی القرآن ۹۰. اسالیب و البیان فی القرآن
دلائل الاعجاز فی علم المعانی ۹۱. دلائل الاعجاز فی علم المعانی
سرشناسه: عبدالقاهر بن عبدالرحمن جرجانی
نویسنده: عبدالقاهر جرجانی
ادبیات قرآن (مجموعه مقالات) ۹۲. ادبیات قرآن (مجموعه مقالات)
التبیان فی اعراب القرآن ۹۳. التبیان فی اعراب القرآن
نویسنده: عبدالله عکبری
• التبیان فی إعراب القرآن، دار الفکر، چاپ اول، بیروت، ۱۴۲۶ق. برابر 2005م.، 2 جلد، اشراف: مکتب البحوث والدراسات
عیسی البابی الحلبی و شرکاء، مصر، ۱۹۷۶ق.، 2 جلد، محقق: علی محمد بجاوی
خدا و انسان در قرآن ۹۴. خدا و انسان در قرآن
معنی‌شناسی جهان‌بینی قرآنی
مترجم: احمد آرام
شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۱ش.
اعراب سورة الفاتحة ۹۵. اعراب سورة الفاتحة
تفسیر اسئلة القرآن المجید و اجوبتها ۹۶. تفسیر اسئلة القرآن المجید و اجوبتها
پرسشهائی از احکام قرآن مجید و پاسخ بآنها از خود آیات شریفه
نویسنده: زین الدین محمد رازی
غریب القرآن و الشعر الجاهلی ۹۷. غریب القرآن و الشعر الجاهلی
نویسنده: محمدسعید قطاری
عالم الکتب الحدیث، چاپ اول، اردن، 2011م.
املاء ما من به الرحمن وجوه الاعرب و القراءات فی جمیع القرآن ۹۸. املاء ما من به الرحمن وجوه الاعرب و القراءات فی جمیع القرآن
سرشناسه: عبدالله بن حسین عکبری
نویسنده: عبدالله عکبری
مکتبة الصادق، چاپ دوم، تهران، 2 جلد، مصحح: ابراهیم عطوه عوض
فروغی از قرآن ۹۹. فروغی از قرآن
ترجمه‌، تجزیه‌ و ترکیب‌ جزء سی‌ام‌ قرآن‌ کریم‌
نویسنده: علی افراسیابی نهاوندی
نهاوندی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۴ش.
قرآن ثقل اکبر ۱۰۰. قرآن ثقل اکبر
گرانبهاترین میراث خاتم پیامبران
نویسنده: علی کمالی دزفولی
• بی نا، تهران، ۱۳۶۰ش.
معانی حروف ۱۰۱. معانی حروف
با شواهد از قرآن و حدیث
نویسنده: محمد رادمنش
البیان فی غریب اعراب القرآن ۱۰۲. البیان فی غریب اعراب القرآن
نویسنده: ابوالبرکات ابن انباری
الهجره، چاپ ؟، قم، ۱۳۶۲ش.، 2 جلد، محقق: مصطفی سقا، اشراف: طه عبدالحمید طه
المجموع المغیث فی غریبی القران و الحدیث ۱۰۳. المجموع المغیث فی غریبی القران و الحدیث
دراسة ادبیة لنصوص من القرآن ۱۰۴. دراسة ادبیة لنصوص من القرآن
نویسنده: محمد مبارک
دار الفکر، چاپ چهارم، بیروت، 1973م.
التقابل الدلالی فی القرآن الکریم ۱۰۵. التقابل الدلالی فی القرآن الکریم
نویسنده: منال صلاح الدین عزیز الصفار
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
تلخیص البیان فی مجازات القرآن ۱۰۶. تلخیص البیان فی مجازات القرآن
امثال قرآن ۱۰۷. امثال قرآن
فصلی از تاریخ قرآن کریم
نویسنده: علی اصغر حکمت
بنیاد قرآن، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۱ش.
یادواره سیزدهمین سال شهادت با سه سخنرانی منتشر نشده از دکتر علی شریعتی ۱۰۸. یادواره سیزدهمین سال شهادت با سه سخنرانی منتشر نشده از دکتر علی شریعتی
گردآورنده: امیر رضائی
انتشارات الهام، تهران، ۱۳۶۹ش.
فقه القرآن ۱۰۹. فقه القرآن
تفسیر و تحلیل باب مایحکم علیه الفقها من کتاب متشابه القرآن علامه ابن شهر آشوب ساروی مازندرانی
نویسنده: حسین حسینی کارنامی
عصر ماندگار، چاپ اول، ساری، ۱۳۹۲ش.، 2 جلد
متشابه القرآن والمختلف فیه ۱۱۰. متشابه القرآن والمختلف فیه
نویسنده: ابن شهر آشوب سروی مازندرانی
• متشابه القرآن ومختلفه، بیدار، چاپ سوم، قم، ۱۴۱۰ق.
جمعیة منتدی النشر، نجف، ۱۴۲۹ق.، 5 جلد، محقق: حامد مومن
البرهان فی توجیه متشابه القرآن ۱۱۱. البرهان فی توجیه متشابه القرآن
نویسنده: محمود کرمانی
دار الکتب العلمیة، بیروت، ۱۴۰۶ق.، محقق: عبدالقادر عطا
متشابه القرآن ومختلفه ۱۱۲. متشابه القرآن ومختلفه
نویسنده: ابن شهر آشوب سروی مازندرانی
ندای نیایش، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۳ش.، 2 جلد، محقق: سید محمد طباطبائی یزدی
ناسخ القرآن ومنسوخه ومحکمه ومتشابهه ۱۱۳. ناسخ القرآن ومنسوخه ومحکمه ومتشابهه
نویسنده: سعد بن عبدالله اشعری قمی
کتابخانه علامه مجلسی، چاپ اول، قم، ۱۴۳۲ق. برابر ۱۳۸۹ش.، محقق: عامر الشوهانی الزبیدی، اشراف: کتابخانه علامه مجلسی
رسالة فی تفسیر الایات المتشابهات من القرآن ۱۱۴. رسالة فی تفسیر الایات المتشابهات من القرآن
نویسنده: محمد علی معزی دزفولی
• ۱۳۹۲ش.
الاعجاز اللوني في القرآن الکریم ۱۱۵. الاعجاز اللوني في القرآن الکریم
نویسنده: حسن طلال
موسسه معارف اسلامی کوثر، چاپ اول، قم، ۱۴۳۹ق. برابر ۱۳۹۶ش. برابر 2017م.
مشکوة الانوار ۱۱۶. مشکوة الانوار
نفحات الإعجاز فی رد الکتاب المسمی حسن الإیجاز ۱۱۷. نفحات الإعجاز فی رد الکتاب المسمی حسن الإیجاز
نویسنده: ابراهیم علوی خوئی
نشر مهر، چاپ دوم، قم، ذی الحجه ۱۴۰۹ق.
معجزه جاویدان ۱۱۸. معجزه جاویدان
نویسنده: ضیاء الدین روحانی
انتشارات حکمت، قم، ۱۳۷۷ق.
۱۱۹. کشف وجوه تازه ای از اعجاز در قرآن کریم
نویسنده: شیخ محمود سبط الشیخ انصاری
• ۱۳۷۶ش.، 2 جلد
المعونة فی الجدل ۱۲۰. المعونة فی الجدل
معجم اعلام القران الکریم ۱۲۱. معجم اعلام القران الکریم
یشتمل علی اسماء الرجال و النساء و القبائل و الامم و الاماکن و الایام و ما ابهم من الاسماء
نویسنده: محمد تونجی
مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق، چاپ چهارم، کویت، ۲۰۰۲ش.
دانشنامه اماکن جغرافیایی قرآن مجید ۱۲۲. دانشنامه اماکن جغرافیایی قرآن مجید
به کوشش: محمدحسن عرب
فرهنگ مکتوب، تهران، ۱۳۸۸ش.
حیوة القلوب ۱۲۳. حیوة القلوب
نویسنده: علامه محمد باقر مجلسی
سرور، قم، ۱۳۸۴ش.، 5 جلد، محقق: علی امامیان
کودک نیل ۱۲۴. کودک نیل
نویسنده: مصطفی زمانی
پیام اسلام، قم، ۱۳۴۳ش.
قصص قرآن با فرهنگ قصص قرآن ۱۲۵. قصص قرآن با فرهنگ قصص قرآن
نویسنده: صدرالدین بلاغی
امیرکبیر، چاپ 14م، تهران، ۱۳۶۸ش.
۱۲۶. داستانهایی از سرگذشت پیامبران
نویسنده: عذرا خراسانی
آل فاضل، چاپ اول، قم، ۱۳۸۵ش.
آدم از دیدگاه قرآن و عهدین ۱۲۷. آدم از دیدگاه قرآن و عهدین
نویسنده: علی احمد ناصح
نشر رایزن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.، ویراستار: بهنام صدری
همگام با هجرت یوسف ۱۲۸. همگام با هجرت یوسف
نویسنده: زهرا رهنورد
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ ششم، تهران، ۱۳۶۷ش.
قصص قرآن و تاریخ پیامبران ۱۲۹. قصص قرآن و تاریخ پیامبران
نویسنده: صحفی، محمد.
کتابفروشی علمی، قم، ۱۳۴۹ش.
۱۳۰. پژوهشی در قصه یونس و ماهی
از مجموعه پژوهش در قصه های جاودان
نویسنده: جلال ستاری
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
نشر مرکز، تهران، ۱۳۷۹ش.
لزوم بازنگری در تصحیح قصص الانبیای نیشابوری ۱۳۱. لزوم بازنگری در تصحیح قصص الانبیای نیشابوری
نویسنده: اکرم السادات حاجی سیدآقایی
• ضمیمه آینه میراث- 21، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۹۰ش.
در راه خانه خدا ۱۳۲. در راه خانه خدا
گناه نخستین ۱۳۳. گناه نخستین
هبوط حضرت‌ آدم‌(ع‌) در تورات، انجیل‌، قرآن‌ و عرفان‌ اسلامی‌
نویسنده: اسماعیل زارع پور
العبد العالم المنهج والحیاة ۱۳۴. العبد العالم المنهج والحیاة
دراسة شاملة وموسعة عن حیاة الخضر علیه السلام...
نویسنده: عماد هلالی
مؤسسه بوستان کتاب، قم، ۱۳۸۶ش.
المسیح فی القرآن ۱۳۵. المسیح فی القرآن
نویسنده: آیت الله سید رضا صدر
دار الارقم، چاپ اول، صور، ۱۴۱۳ق.
مراجعات قرآنیة ۱۳۶. مراجعات قرآنیة
أسئلة شبهات وردود
نویسنده: ریاض حکیم
دار الهلال، قم، ۱۴۲۸ق.
إعلام الخلف بمن قال بتحریف القرآن من أعلام السلف ۱۳۷. إعلام الخلف بمن قال بتحریف القرآن من أعلام السلف
نویسنده: صادق علائی
مرکز الآفاق للدراسات الإسلامیة، چاپ اول، قم، ربیع الاول ۱۴۲۵ق.، 3 جلد
دفاع عن القرآن الکریم ۱۳۸. دفاع عن القرآن الکریم
الجامع للمسلمین علی کلمة التوحید
سرشناسه: محمدرضا حسینی جلالی
نویسنده: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی
دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۴۲۱ق. برابر ۱۳۷۹ش.
۱۳۹. سفر مشترک
نویسنده: عهدیه ابراهیم شیرازی
دفتر نشر معانی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
نزاهت قرآن از تحریف ۱۴۰. نزاهت قرآن از تحریف
نویسنده: آیة الله عبدالله جوادی آملی
دار الاسراء، چاپ اول، قم، مهر ۱۳۸۳ش.، محقق: علی نصیری، ویراستار: سعید بندعلی
رسالة وجیزة عزیزة فی اعجاز القرآن المجید ۱۴۱. رسالة وجیزة عزیزة فی اعجاز القرآن المجید
فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب ۱۴۲. فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب
نویسنده: حسین بن محمد تقی النوری
الحجة علی فصل الخطاب فی ابطال القول بتحریف الکتاب ۱۴۳. الحجة علی فصل الخطاب فی ابطال القول بتحریف الکتاب
نویسنده: عبدالرحمن محمدی هیدجی
چاپخانه علمیه، قم، ۱۳۶۳ش.
پیرامون قرآن و عهدین (توراة و انجیل) ۱۴۴. پیرامون قرآن و عهدین (توراة و انجیل)