نسخ عکسی و میکروفیلم‌ها
صفحه اصلی   /   نسخ عکسی و میکروفیلم‌ها
نسخ عکسی و میکروفیلم‌ها
مؤلف: ابوبکر احمد بن مروان مالکی دینوری (حیات بعد از ۳۳۰ هجری)
نسخه از جزء ۳۲ تا ۴۷ کتاب المجالسه را در ۵۵۶ صفحه شامل است، کاتب مجهول، تاریخ کتابت بیست ماه ربیع الاول ۵۹۶ هجری.
عکس از کتابخانه احمد سوم ـ اسلامبول
مؤلف: ابو المجد محمّد رضا نجفی اصفهانی (وفات ۱۳۸۶ هجری)
رساله ای ادبی در شرح کتاب شیخ هادی بن عباس کاشف الغطاء است، نام کتاب بدست نیامد.
نسخه کامل و در ۱۰۷ صفحه کتابت شده است.
عکس از کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی
مؤلف: عبدالغافر بن اسماعیل فارسی (وفات ۵۲۹ هجری)
این نسخه از اول افتادگی دارد و با نسخه شماره ۱۸۱ اختلاف دارد.
مؤلف: ابوعبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان مفید (وفات ۴۱۳ هجری)
این کتاب توسط سیّد ابوالقاسم علی بن حسین موسوی جمع شده است، نسخه از ابتدا افتادگی دارد و در ۲۴۵ صفحه کتابت شده است، کاتب عیسی بن ابراهیم بن عبدالله حلی، تاریخ کتابت پنجشنبه بیست و یکم جمادی الثانی ۱۰۲۶ هجری.
عکس از کتابخانه مجلس شورای اسلامی ـ تهران
مؤلف: سیّد اعجاز حسین بن میر محمّد قلی کنتوری لکهنوی (وفات ۱۲۸۶ هجری)
نسخه از ابتداء تا اول حرف قاف و در ۵۳۶ صفحه کتابت شده است.
عکس از کتابخانه آصفیه ـ حیدر آباد دکن
مؤلف: ابو عمرو عثمان بن سعید المقرئ الدانی
نسخه چند صفحه از اول و آخر افتادگی دارد و در ۱۹۷ برگ کتابت شده است.
عکس از کتابخانه دارالکتب الظاهریه ـ دمشق شماره ۳۱۴ حدیث
مؤلف: ابوالکافی علی بن محمّد بن نزار بن شرقیه الواسطی
نسخه کامل و در ۱۸۳ برگ کتابت شده است، کاتب علی بن یوسف قدسی، تاریخ کتابت چهاردهم جمادی الاخر ۸۹۲ هجری.
عکس از کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی ـ قم
مؤلف: سیّد مرتضی ابوالمعالی محمّد بن علی حسینی بغدادی
نسخه کامل و در ۱۹۵ صفحه کتابت شده است، کاتب عیسی علی (؟)، تاریخ کتابت چهارم رجب ۶۹۳ هجری، این نسخه با نسخه ای که در تاریخ ۵۶۹ هجری نگاشته شده بود مقابله شده است.
مؤلف: ابوالقاسم تمام بن محمّد بن عبدالله بن جعفر رازی (وفات ۴۱۴ هجری)
نسخه کامل و شامل ۱۵ جزء و در ۵۳۵ صفحه کتابت شده است، تاریخ سماع محمّد بن حمزه بن محمّد در سال ۵۲۵ هجری در آغاز اجزاء کتاب آمده است.
عکس از کتابخانه دارالکتب الظاهریه ـ دمشق
۱. رساله فلسفی، تألیف ... (برگ ۱ ـ ۱۹) از ابتدا ناقص است.
۲. مفتاح الخیر في شرح رسالة الطیر، تألیف جمال الدّین علی بن سلیمان بحرانی (برگ ۱۹ ـ ۲۶) نسخه کامل است.
۳. نهج المستقیم علی طریقة الحکیم، تألیف جمال الدّین میثم بحرانی (برگ ۲۶ ـ ۳۴)
۴. قصه سلامان و ابسال، تألیف ... (برگ ۳۴ ـ ۳۶) نسخه کامل است.
مؤلف:
نسخه ناقص و از صفحه ۵۵۲ تا ۶۰۸ (از ترجمه علی بن محمّد بن زبیر القرشی تا فارس بن حاتم قزوینی) را شامل است.
مؤلف: ابومنصور حسن بن یوسف بن مطهر حلی (وفات ۷۲۶ هجری)
نسخه کامل و در ۱۱ برگ کتابت شده است.
عکس از کتابخانه مجلس شورای اسلامی ـ تهران شماره ۷۴۱۳
مؤلف: ابوالحسن محمّد بن طلحة بن محمّد بن النعالی (وفات ۴۱۴ هجری)
نسخه کامل و در ۴۴ صفحه کتابت شده است، صفحه آخر حاشیه سماع با تاریخ ربیع الاول ۴۹۰ هجری دیده می شود.
مؤلف: منتجب الدّین ابو الحسن علی بن عبیدالله بن حسن بن بابویه رازی
نسخه کامل و در ۴۵ برگ کتابت شده است، کاتب شیخ محمّد بن حسن حر عاملی (صاحب وسائل الشیعه)، تاریخ کتابت آخرین روز سال ۱۰۶۳ هجری.
مؤلف: ابو محمّد قاسم بن ابوالقاسم علی بن حسن سلفی
نسخ کامل (مشتمل بر سه جزء) و در ۶۰ برگ کتابت شده است، در صفحه آخر حاشیه سماع از مؤلف در حال حیات وی بتاریخ ذیقعده ۵۹۸ هجری دیده می شود.
مؤلف: ابوبکر محمّد بن عبدالله بن ذکریا جوزفی نیشابوری
نسخه کامل و در ۱۹۸ برگ کتابت شده است، کاتب حسن بر اسرائیل بن احمد بن ابی الحسین قرشی شافعی دمشقی متطبّب، تاریخ کتابت پنجشنبه بیست و هشتم محرم ۷۱۶ هجری در طرابلس شام، نسخه حاضر مقابله و تصحیح شده است.
مؤلف:نقشبندی
این نسخه شامل (باب رابع في مناقب امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه اسلام) و در ۴۸ برگ کتابت شده است.
عکس از کتابخانه دارالکتب الظاهریه ـ دمشق
مؤلف: شمس الدّین محمّد بن یوسف بن حسن مدنی زرندی انصاری (محدّث حرم شریف نبوی)
نسخه کامل و در ۲۶ برگ کتابت شده است، کاتب مؤلف کتاب، تاریخ کتابت شنبه پنجم ذیحجه ۹۱۸ هجری در مکه مشرّفه.
مؤلف: شمس الدّین محمّد بن احمد ذهبی
نسخه کامل و در ۱۴ برگ کتابت شده است، کاتب و تاریخ کتابت ذکر نشده است.