کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   نسب شناسی [CS - CT]
نسب شناسی
الأیضاح و التبیین للأوهام الواردة فی کتاب(طبقات النسابین) ۱. الأیضاح و التبیین للأوهام الواردة فی کتاب(طبقات النسابین)
نویسنده: محمد بن عبدالله آل الرشید
• الأیضاح و التبیین للأوهام الواردة فی کتاب(طبقات النسابین) و یلیه مستدرک بعض من فاته من النسابین، دارالعربیة للموسوعات، چاپ اول، بیروت، 2004م.
منیة الراغبین فی طبقات النسابین ۲. منیة الراغبین فی طبقات النسابین
نویسنده: عبدالرزاق کمونه الحسینی
مطبعة النعمان، نجف، ۱۳۹۲ق.
الانساب المتفقة ۳. الانساب المتفقة
رفع اللبسه و الشبهات عن ثبوت الشرف من قبل الامهات ۴. رفع اللبسه و الشبهات عن ثبوت الشرف من قبل الامهات
الفصول الفخریة ۵. الفصول الفخریة
نویسنده: ابن عنبه
• الفصول الفخریه، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.، به کوشش: جلال الدین محدث ارموی
دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۴۷ش.، محقق: جلال الدین محدث ارموی
۶. نسب نامه خلفاء و شهریاران و سیر تاریخی حوادث اسلام
انساب الاشراف ۷. انساب الاشراف
کشف النقاب عن الاسماء و الالقاب ۸. کشف النقاب عن الاسماء و الالقاب
نویسنده: ابوالفرج عبدالرحمن ابن جوزی
مکتبة دار السلام، ریاض، ۱۴۱۳ق.، 2 جلد
کتاب النسب ۹. کتاب النسب
نویسنده: ابی عبید قاسم بن سلام هروی
دار الفکر، بیروت، 1989م.، محقق: مریم محمد خیرالدرع، با مقدمه: سهیل زکار
الأنباه علی قبائل الرواة ۱۰. الأنباه علی قبائل الرواة
نویسنده: ابن عبدالبر
دار الکتاب العربی، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۵ق.، محقق: ابراهیم إبیاری ، با مقدمه: ابراهیم إبیاری
التبیین فی انساب القرشیین ۱۱. التبیین فی انساب القرشیین
نویسنده: ابن قدامه، عبدالله بن احمد،541ـ620ق.
عالم الکتب، چاپ دوم، بیروت، 1988م.، محقق: محمدنایف دلیمی
سبائک الذهب فی معرفة قبائل العرب ۱۲. سبائک الذهب فی معرفة قبائل العرب
نویسنده: محمد امین سویدی بغدادی
محبین، چاپ اول، بی جا، ۱۴۲۵ق.
جمهرة النسب ۱۳. جمهرة النسب
نویسنده: هشام ابن کلبی
• جمهرة النسب ومختصر الجمهرة وحواشیه، مطبعة حکومة، کویت، 1983م.، محقق: عبدالستار احمد فرّاج
عالم الکتب، چاپ اول، بیروت، 1986م.، محقق: ناجی حسن
وقفة مع النسب و النسابین ۱۴. وقفة مع النسب و النسابین
مقالات فی اهمیة علم النسب و تاریخه و اثره و شروطه و قواعد ثبوته
نویسنده: محمود مقدس غریفی
دارالرافدین، چاپ سوم، ۱۴۳۱ق.
اسنادی از خاندان روضاتیان ۱۵. اسنادی از خاندان روضاتیان
معزی نامه ۱۶. معزی نامه
مروری بر زندگی و اندیشه های عالمان خاندان معزی دزفولی
به کوشش: دکتر عبدالحسین طالعی، عباسعلی مردی
۱۷. شجره نامه و نسب نامه سادات مرعشی
یزد و فارس (خاندان‌ میرسعید)
سرشناسه: عبدالعلی عظیمی
نویسنده: عبدالعلی عظیمی
• چاپ اول، شیراز، ۱۳۷۵ش.
مشاهیر خاندان صدر ۱۸. مشاهیر خاندان صدر
نویسنده: محسن کمالیان
راز نی، چاپ اول، ۱۳۹۶ش.، 3 جلد
زبور آل داود ۱۹. زبور آل داود
(شرح ارتباط سادات مرعشی با سلاطین صفویه)
سرشناسه: محمد هاشم بن محمد مرعشی
نویسنده: سلطان هاشم میرزا
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.، با تعلیق: دکتر عبدالحسین نوائی، مصحح: دکتر عبدالحسین نوائی
شجره نامه خاندان بنی النجار ۲۰. شجره نامه خاندان بنی النجار
نویسنده: محمد علی دانشیار
نشر صدوق، ۱۳۷۲ش.
سفرنامۀ خاندان صدر ۲۱. سفرنامۀ خاندان صدر
نویسنده: محسن کمالیان
راز نی، چاپ اول، قم، ۱۳۹۶ش.
السبیکة البیضاء فی نسب بعض ال بنی الطباء ۲۲. السبیکة البیضاء فی نسب بعض ال بنی الطباء
موجز تاریخ آل الشیرازی فی القرن العشرین ۲۳. موجز تاریخ آل الشیرازی فی القرن العشرین
اعلام العراق ۲۴. اعلام العراق
کتاب تاریخی،ادبی و انتقادی و یتضمن سیرة الامام الالوسی الکبیر و تراجم نوابغ الالوسین و تابین العلماء و الادباء
المکتبة السلفیة، بغداد، ۱۳۴۵ق.
خاندان ارگانی بهبهانی ۲۵. خاندان ارگانی بهبهانی
نویسنده: شیخ محمود ارگانی بهبهانی حائری
دار العلم، چاپ اول، قم، ۱۴۱۵ق.
شجره خاندان مرعشی ۲۶. شجره خاندان مرعشی
نویسنده: علی اکبر مرعشی (هوشنگ)
شرکت تعاون فامیل مرعشی، چاپ اول، اهواز، ۱۳۶۵ش.، 2 جلد
خاندان آیت الله بروجردی ۲۷. خاندان آیت الله بروجردی
مترجم: استاد علی دوانی
انتشارات انصاریان، چاپ اول، قم، ۱۳۷۱ش.، با مقدمه: استاد علی دوانی
انیس النفوس فی تراجم رجال آل طاووس ۲۸. انیس النفوس فی تراجم رجال آل طاووس
نویسنده: شیخ محمود ارگانی بهبهانی حائری
دارالهدی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۲ش.
کنز العرفان ۲۹. کنز العرفان
فی معرفة آل سید علی خان المدنی الحسینی
نویسنده: عبدالجلیل آل سید علی خان مدنی
مطبعة الحیدریة، نجف، ۱۳۳۹ق.
تاریخ آل زرارة ۳۰. تاریخ آل زرارة
نویسنده: آیة الله سید محمدعلی موحد ابطحی اصفهانی
• تاریخ آل زرارة و شرح رسالة أبی غالب الزراری، ربانی (چاپخانه)، اصفهان، ۱۴۰۰ق.
اللباب فی تهذیب الانساب ۳۱. اللباب فی تهذیب الانساب
نویسنده: عزالدین علی ابن اثیر جزری
مکتبة المثنی، بغداد، ۲ش.، 3 جلد
من وافقت کنیته کنیة زوجه من الصحابة ۳۲. من وافقت کنیته کنیة زوجه من الصحابة
نام خلفا بر فرزندان امامان علیه السلام ۳۳. نام خلفا بر فرزندان امامان علیه السلام
بن مایه ها، پیرایه ها
مترجم: هادی حسینی
دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۹۰ش.
نسب نامه شاخه ای از طباطبائیهای تبریز ۳۴. نسب نامه شاخه ای از طباطبائیهای تبریز
۳۵. فرهنگ نام سخن