کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   کتابت قدیمی [Z116 - Z660]
کتابت قدیمی
راهنمای نقاشی و کتاب آرایی در ایران ۱. راهنمای نقاشی و کتاب آرایی در ایران
نویسنده: اردشیر مجرد تاکستانی
آستان مقدس حضرت معصومه(س)، چاپ اول، قم، ۱۳۷۲ش.
چند نوشتار و گفتار در نشر کتاب و ویرایش ۲. چند نوشتار و گفتار در نشر کتاب و ویرایش
نویسنده: عبدالحسین آذرنگ
ققنوس، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
کتاب آرایی در تمدن اسلامی ۳. کتاب آرایی در تمدن اسلامی
مجموعه رسائل در زمینه خوشنویسی، مرکب سازی، کاغذگری، تذهیب و تجلید به انضمام فرهنگ واژگان نظام کتاب آرایی
نویسنده: نجیب مایل هروی
گام های اصلی در نشر کتاب ۴. گام های اصلی در نشر کتاب
نویسنده: عبدالحسین آذرنگ
اتحادیه ناشران و کتابفروشان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
مبانی نشر کتاب ۵. مبانی نشر کتاب
تاریخ چاپ سنگی در ایران ۶. تاریخ چاپ سنگی در ایران
نویسنده: المپیادا پاولونا شچگلوا
مترجم: پروین منزوی
معین، تهران، ۱۳۸۸ش.
تاریخ چاپ سنگی اصفهان ۷. تاریخ چاپ سنگی اصفهان
راهنمای آماده ساختن کتاب ۸. راهنمای آماده ساختن کتاب
برای‌ مولفان‌، مترجمان‌، ویراستاران‌، رسانه‌گران‌، کتابداران‌، ناشران‌، چاپخانه‌ها و دوستداران‌ کتاب‌
نویسنده: میرشمس الدین ادیب سلطانی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ویرایش سوم، تهران، ۱۳۸۱ش.
۹. واژه نامه توصیفی صحافی سنتی
جلدها و قلمدانهای ایرانی ۱۰. جلدها و قلمدانهای ایرانی
نویسنده: محمد تقی احسانی
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.، 2 جلد
صحافی سنتی ۱۱. صحافی سنتی
مجموعه پانزده گفتار و کتابشناسی درباره وراقی، صحافی،وصالی، مجلد گری از یادگارهای هنر ایرانی و اسلامی
نویسنده: استاد ایرج افشار
۱۲. اوج نگاه
گزیده ای از خطوط،نگاره ها،نذهیبها،گنجینه اسناد و نسخ خطی (میرزا محمد کاظمینی)
به کوشش: زهره ارمغانی
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۳۸۵ش.
عمده الکتاب و عده ذوی الالباب‌ ۱۳. عمده الکتاب و عده ذوی الالباب‌
فیه‌ صفه‌ ‌الخط و ‌الاقلام‌ و ‌العد‌اد و ‌اللیق‌ و ‌البحر و ‌الاصبا‌غ‌ و ‌آله‌ ‌التجلیه‌
نویسنده: معز تمیمی صنهاجی
رساله جلدسازی (طیاری جلد) ۱۴. رساله جلدسازی (طیاری جلد)
نویسنده: یوسف حسین
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، با مقدمه: استاد ایرج افشار، مصحح: علی صفری آق قلعه
فن نشر کتاب ۱۵. فن نشر کتاب
در قلمرو نشر، ویرایش و دانشنامه نگاری ۱۶. در قلمرو نشر، ویرایش و دانشنامه نگاری
نویسنده: عبدالحسین آذرنگ
ققنوس، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
دستنامه شماره استاندارد بین المللی کتاب (ISBN) ۱۷. دستنامه شماره استاندارد بین المللی کتاب (ISBN)
سرشناسه: سازمان جهانی شابک
گردآورنده: سازمان جهانی شابک
مترجم: داریوش مطلبی
خانه کتاب ، تهران، ۱۳۸۱ش.، اشراف: وهرز نوروزپور دیلمی
بررسی مسائل نشر بین المللی کتاب ایران ۱۸. بررسی مسائل نشر بین المللی کتاب ایران
راهنمای ناشران ایران ۱۹. راهنمای ناشران ایران
• راهنمای ناشران و کتابفروشان ایران 1383، خانه کتاب ، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
• راهنمای ناشران ایران 1382، خانه کتاب ، تهران، ۱۳۸۲ش.، اشراف: مجتبی تبریزنیا و فاطمه پشت کوهی
فهرست شرکت کنندگان دهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 6 تا 15 اردیبهشت 1376 ۲۰. فهرست شرکت کنندگان دهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 6 تا 15 اردیبهشت 1376
فهرست شرکت کنندگان پنجمین نمایشگاه سراسری نرم افزار علوم اسلامی ۲۱. فهرست شرکت کنندگان پنجمین نمایشگاه سراسری نرم افزار علوم اسلامی
تاریخ شفاهی نشر ایران ۲۲. تاریخ شفاهی نشر ایران
به کوشش: عبدالحسین آذرنگ، علی دهباشی
ققنوس، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
چون و چرایی در باب سیاستهای نشر کتاب ۲۳. چون و چرایی در باب سیاستهای نشر کتاب
نویسنده: عبدالحسین آذرنگ
نشر کتابدار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
کتابفروشی ۲۴. کتابفروشی
یادنمای بابک افشار
انتشارات شهاب ثاقب، چاپ اول، تهران، ۱۵ اسفند ۱۳۸۳ش.، 2 جلد، به کوشش: استاد ایرج افشار
در گیر و دار کتاب و نشر ۲۵. در گیر و دار کتاب و نشر
نویسنده: کریم امامی
گردآورنده: عبدالحسین آذرنگ، ایران ناز کاشیان
انتشارات نیلوفر، تهران، ۱۳۸۵ش.
چاپ و نشر شیعه در لبنان ۲۶. چاپ و نشر شیعه در لبنان
مترجم: محمد نوری
هستی نما، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
شیخ الوراقین فی النجف الاشرف ۲۷. شیخ الوراقین فی النجف الاشرف
صفحات‌ مطویه‌ من‌ تاریخ‌ النشر و الطباعه‌ النجفیه‌
نویسنده: محمدجواد طریحی
المکتبة الحیدریة، چاپ اول، قم، 1999م.
قائمة المنشورات الثقافیة 1986 ۲۸. قائمة المنشورات الثقافیة 1986
دارالکتاب اللبنانی،مکتبة المدرسة للطباعة والنشر والتوزیع والوسائل التعلیمیة
دار الکتاب اللبنانی، قاهره، 1986م.
فهرست نویسی توصیفی در کتابخانه ها ۲۹. فهرست نویسی توصیفی در کتابخانه ها
نویسنده: عباس گیلوری
دبیزش، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
کتابخانه های استان خراسان از آغاز اسلام تا عصر حاضر ۳۰. کتابخانه های استان خراسان از آغاز اسلام تا عصر حاضر
شامل کتابخانه های عمومی،خصوصی،آموزشی،شخصی
نویسنده: محمد نیک پرور
اداره کل فرهنگ و هنر خراسان، چاپ اول، مشهد، ۱۳۵۱ش.
ممیزی کتاب ۳۱. ممیزی کتاب
پژوهشی‌ در ۱۴۰۰ سند ممیزی‌ کتاب‌ در سال‌ ۱۳۷۵
نویسنده: احمد رجب زاده
کویر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.
سانسور ۳۲. سانسور
تحلیلی بر سانسور کتاب در دوره پهلوی دوم
نویسنده: فریبرز خسروی