نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   الرجال
الرجال
نسخه خطی موزه بریتانیا، رقم OR ۷۹۶۵.
زبان: عربی
نویسنده: شیخ طوسی
تعداد سطر: ۱۷
کاتب: محمّد بن سراهنک بن مرتضی حسنی
تاریخ کتابت: ۲۱ رمضان ۵۳۳ق.
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: شیخ الطائفه ابوجعفر محمّد بن علی طوسی (وفات ۴۶۰ هجری)
نسخه کامل و در ۲۳۲ صفحه کتابت شده است، کاتب محمّد بن سراهنک بن مرتضی حسنی، تاریخ کتابت جمعه بیست و یکم رمضان ۵۳۳ هجری.
عکس از موزه بریتانیا ـ لندن به شماره OR ۷۹۶۵
تعداد فریم: ۲۳۱
تعداد صفحه در هر فریم: ۱
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۰
عرض تصویر: ۳۰
شماره نسخه عکسی: ع/۲۰۹
الرجال
نسخه‌های چاپی کتاب
رجال الطوسی رجال الطوسی
نویسنده: شیخ طوسی
المکتبة الحیدریة، چاپ اول، نجف، 1961م.
نسخ خطی دیگر از این کتاب
رجال الطوسی رجال الطوسی
نویسنده: شیخ طوسی
المکتبة الحیدریة، چاپ اول، نجف، 1961م.
شریف الرضی، قم، 1961م.
رجال الطوسی رجال الطوسی
نویسنده: شیخ طوسی
المکتبة الحیدریة، چاپ اول، نجف، 1961م.
شریف الرضی، قم، 1961م.