کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   فهرست مشروع بعض کتب نفیسه قلمیه مخزونه کتب خانه آصفیه سرکار عالی مرتبه‌ بعد معدلت‌ مهد اعلیحضرت‌... فتح‌ جنگ‌ نظام‌الدوله‌ نظام‌الملک‌ مظفرالممالک‌ آصف‌جاه‌ ...
فهرست مشروع بعض کتب نفیسه قلمیه مخزونه کتب خانه آصفیه سرکار عالی مرتبه‌ بعد معدلت‌ مهد اعلیحضرت‌... فتح‌ جنگ‌ نظام‌الدوله‌ نظام‌الملک‌ مظفرالممالک‌ آصف‌جاه‌ ...
عنوان برابر: فهرست‌ کتب‌ عربی‌ و فارسی‌ و اردو مخزونه‌ کتب‌خانه‌ اصفیه‌
زبان: فارسی
نویسنده: تصدیق حسین کنتوری
رده کنگره: ‎‌‎Z‎ ‎6‎6‎2‎1‎ ‎/‎آ‎6‎ ‎ف‎9
فهرست مشروع بعض کتب نفیسه قلمیه مخزونه کتب خانه آصفیه سرکار عالی مرتبه‌ بعد معدلت‌ مهد اعلیحضرت‌... فتح‌ جنگ‌ نظام‌الدوله‌ نظام‌الملک‌ مظفرالممالک‌ آصف‌جاه‌ ...
فهرست مشروع بعض کتب نفیسه قلمیه مخزونه کتب خانه آصفیه سرکار عالی مرتبه‌ بعد معدلت‌ مهد اعلیحضرت‌... فتح‌ جنگ‌ نظام‌الدوله‌ نظام‌الملک‌ مظفرالممالک‌ آصف‌جاه‌ ...
دارالطبع سر کار عالی، چاپ اول، حیدر آباد دکن، ۱۳۵۴ق.، 4 جلد
شرح پدیدآور: [تالیف‌ تصدیق‌ حسین‌ الموسوی النیشابوری الکنتوری‌]
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: عنوان‌ ج‌. ۳ و ۴: فهرست‌ کتب‌ عربی‌ و فارسی‌ و اردو مخزونه‌ کتب‌خانه‌ اصفیه‌.
همچنین نگاه کنید
تصدیق حسین کنتوری تصدیق حسین کنتوری (نویسنده)
دارالطبع سر کار عالی دارالطبع سر کار عالی (ناشر)