کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Life ahead
Life ahead
زبان: انگلیسی
نویسنده: جیدو کریشنا مورتی
آثار مرتبط
۱. زندگی پیش رو (ترجمه با عنوان)
مترجم: پیمان آزاد
صدای معاصر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
همچنین نگاه کنید
جیدو کریشنا مورتی جیدو کریشنا مورتی (نویسنده)