کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تفسیر   /  
زبان: عربی
نویسنده: جعفر حسینی شیرازی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎1‎0‎2‎/‎1‎6‎ ‎/‎ح‎4‎5‎ ‎ت‎7
المطبوع من الكتاب:
التّفَکر في القرآن
التّفَکر في القرآن
دار العلم، چاپ اول، بیروت، ۱۴۳۱ق. برابر 2010م.، 3 جلد
سرشناسه: حسینی، شیرازی، سید جعفر، ۱۳۴۹-
رده دیویی: ۲۹۷/۱۸
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
اهدا کننده: موسسه شجره طیبه
التّفکر في القرآن سورة آلِ عِمران
التّفکر في القرآن سورة آلِ عِمران
دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۴۳۸ق. برابر ۱۳۹۵ش.
شرح پدیدآور: التفکر فی القرآن: سورة آل عمران/ السید جعفر الحسینی الشیرازی
سرشناسه: حسینی، شیرازی، سید جعفر، ۱۳۴۹-
شناسه افزوده: عظیمی، نهضة الله؛ إخراج
رده دیویی: ۲۹۷/۱۸
قطع: وزيرى
شابک: ۰۷-۰۳۲-۴۴۲-۶۰۰-۹۷۸
اهدا کننده: موسسه شجره طیبه
همچنین نگاه کنید
جعفر حسینی شیرازی جعفر حسینی شیرازی (نویسنده)
دار العلم دار العلم (ناشر)
دلیل ما دلیل ما (ناشر)