کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   صحابه و تابعین   /   الحارث الهمدانی
الحارث الهمدانی
زبان: عربی
نویسنده: محمدحسن کاظم محیی الدین
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎3‎5‎/‎5‎ ‎/‎م‎3‎ ‎ح‎2
الحارث الهمدانی
الحارث الهمدانی
موسسه کتاب شناسی شیعه، چاپ اول، قم، ۱۴۳۵ق. برابر ۱۳۹۲ش.
شرح پدیدآور: الحارث الهمداني صاحب رایه أمیرالمومنین (ع)/ تألیف: الدکتور محمد حسن محیي الدین/ تحقیق: مؤسسه تراث الشیعة
سرشناسه: محيي الدین، محمدّ حسن، ۱۳۷۲ق-
تحقیق: موسسه کتاب شناسی شیعه
رده دیویی: ۲۹۷/۹۴۲
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
شابک: ۹-۰۳-۷۰۰۳-۶۰۰-۹۷۸
اهدا کننده: موسسه کتاب شناسی شیعه
همچنین نگاه کنید
محمدحسن کاظم محیی الدین محمدحسن کاظم محیی الدین (نویسنده)
موسسه کتاب شناسی شیعه موسسه کتاب شناسی شیعه (تحقیق)