کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی   /   فهرس مخطوطات آیةالله الخادمي الإصفهاني
فهرس مخطوطات آیةالله الخادمي الإصفهاني
زبان: عربی، فارسی
نویسنده: سید محمد‌علی خادمی
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎6‎1‎6‎ ‎/‎خ‎2‎ ‎خ‎2
فهرس مخطوطات آیةالله الخادمي الإصفهاني
فهرس مخطوطات آیةالله الخادمي الإصفهاني
موسسه کتاب شناسی شیعه، چاپ اول، قم، ۱۴۳۵ق. برابر ۱۳۹۲ش.
شرح پدیدآور: فهرس مخطوطات آیةالله الخادمي الإصفهاني (م۱۴۰۵ق) مشفوعاً بموجز ترجمته/ تألیف: السیّد محمد علي الخادمي/ إعداد: مؤسسة تراث الشیعة
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
اهدا کننده: ابوالفضل حافظیان بابلی
همچنین نگاه کنید
سید محمد‌علی خادمی سید محمد‌علی خادمی (نویسنده)
موسسه کتاب شناسی شیعه موسسه کتاب شناسی شیعه (ناشر)
ابوالفضل حافظیان بابلی ابوالفضل حافظیان بابلی (اهدا کننده)