کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تراجم   /   زندگانی حضرت آیة الله چهار سوقی
زندگانی حضرت آیة الله چهار سوقی
زبان: فارسی
نویسنده: علامه سید محمدعلی روضاتی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎5‎5‎/‎2‎ ‎/‎ر‎9‎ ‎ز‎9
زندگانی حضرت آیة الله چهار سوقی
زندگانی حضرت آیة الله چهار سوقی
موسسه کتاب شناسی شیعه، چاپ اول، قم، ۱۳۹۶ش.
شرح پدیدآور: زندگانی حضرت آیةالله چهار سوقی (م ۱۳۷۷ ق): حاوی شرح حال بیش از یکصد نفر رجال قرون أخیره/ تألیف: سید محمد علی روضاتی، تهیه: مؤسسه کتابشناسی شیعه
سرشناسه: روضاتی، سید محمّد علی، ۱۳۰۸-۱۳۹۱ ش
رده دیویی: ۲۹۷/۹۹۶
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
شابک: ۸-۳۹-۷۰۰۳-۶۰۰-۹۷۸
اهدا کننده: حسینی کجوری
همچنین نگاه کنید
علامه سید محمدعلی روضاتی علامه سید محمدعلی روضاتی (نویسنده)
موسسه کتاب شناسی شیعه موسسه کتاب شناسی شیعه (ناشر)