کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی   /   فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه علامه رفیعی قزوینی
فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه علامه رفیعی قزوینی
زبان: فارسی
نویسنده: سید جعفر حسینی اشکوری
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎6‎2‎1‎ ‎/‎ع‎8‎ ‎ح‎5
فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه علامه رفیعی قزوینی
فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه علامه رفیعی قزوینی
موسسه کتاب شناسی شیعه، چاپ اول، قم، ۱۳۹۷ش.
شرح پدیدآور: فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه علامه رفیعی قزوینی (فهرس مخطوطات مکتبة العلّامة الرفیعي القزویني) / تألیف: سید جعفر حسینی اشکوری
سرشناسه: حسینی اشکوری، سیدجعفر، ۱۳۵۰ ش-
رده دیویی: ۰۱۱/۳۱
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
شابک: ۱-۴۱-۷۰۰۳-۶۰۰-۹۷۸
فروست: نشر موسسه تراث الشیعه؛ ۵۵. فهارس مخطوطات مکتبات الشیعة؛ ۳.
اهدا کننده: حسینی کجوری
همچنین نگاه کنید
سید جعفر حسینی اشکوری سید جعفر حسینی اشکوری (نویسنده)
موسسه کتاب شناسی شیعه موسسه کتاب شناسی شیعه (ناشر)