کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   کلام و عقاید   /   احوال، افکار و آثار علامه شیخ محمّد حسین کاشف الغطاء
احوال، افکار و آثار علامه شیخ محمّد حسین کاشف الغطاء
زبان: فارسی
نویسنده: سیّد جواد ورعی، حبیب عفیفی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎2‎2‎3‎/‎6‎ ‎/‎الف‎2‎ ‎و‎3
احوال، افکار و آثار علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطاء
احوال، افکار و آثار علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطاء
موسسه کتاب شناسی شیعه، چاپ اول، قم، ۱۳۹۷ش.
شرح پدیدآور: احوال، افکار و آثار علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطاء/ تألیف: سیّد جواد ورعی، حبیب عفیقی.
سرشناسه: ورعی، سیّد جواد، ۱۳۴۲ ش
شناسه افزوده: عفیفی، حبیب، ۱۳۵۸-ش
رده دیویی: ۲۹۷/۴۸
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
شابک: ۸-۴۲-۷۰۰۳-۶۰۰-۹۷۸
همچنین نگاه کنید
سیّد جواد ورعی سیّد جواد ورعی (نویسنده)
حبیب عفیفی حبیب عفیفی (نویسنده)
موسسه کتاب شناسی شیعه موسسه کتاب شناسی شیعه (ناشر)