کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تراجم   /   آئینۀ حق‌نما
آئینۀ حق‌نما
زبان: فارسی، عربی
نویسنده: برخی از شاگردان غفران مآب (به سال 1231)
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎5‎5‎/‎2‎ ‎/‎آ‎8‎6
آئینۀ حق‌نما
آئینۀ حق‌نما
موسسه کتاب شناسی شیعه، چاپ اول، قم، 2 جلد
شرح پدیدآور: آئینۀ حق‌نما؛ شرح حال علّامه سیّد دلدار علی نقوی نصیرآبادی هندی غفران مآب (م۱۲۳۵)/ تألیف: برخی از شاگردان غفران مآب (به سال ۱۲۳۱)/تحقیق و تدوین: علی فاضلی
سرشناسه: نقوی نصیرآبادی، سیّد دلدار علی بن محمد معین، ۱۱۶۶- ۱۲۳۵ ق.
شناسه افزوده: فاضلی، علی، ۱۳۴۶-، مصحح
محقق: علی فاضلی
مصحح: علی فاضلی
رده دیویی: ۲۹۷/۹۹۶
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
شابک جلد اول: ۷-۲۳-۷۰۰۳-۶۰۰-۹۷۸
شابک جلد دوم: ۴-۲۴-۷۰۰۳-۶۰۰-۹۷۸
شابک دوره: ۰-۲۲-۷۰۰۳-۶۰۰-۹۷۸
اهدا کننده: موسسه کتاب شناسی شیعه
همچنین نگاه کنید
علی فاضلی علی فاضلی (محقق)
موسسه کتاب شناسی شیعه موسسه کتاب شناسی شیعه (ناشر)