کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   سرگذشتنامه‌های جمعی   /   تذکرۀ مقیم
تذکرۀ مقیم
زبان: فارسی، عربی
گردآورنده: محمد مقیم
رده کنگره: ‎C‎T‎ ‎1‎8‎8‎3
تذکرۀ مقیم:‌یادداشت‌ها و خطوط شماری از دانشمندان و مشاهیر قرن یازدهم
تذکرۀ مقیم:‌یادداشت‌ها و خطوط شماری از دانشمندان و مشاهیر قرن یازدهم
موسسه کتاب شناسی شیعه، چاپ اول، قم، ۱۴۰۱ش.
شرح پدیدآور: تذکرۀ مقیم:‌یادداشت‌ها و خطوط شماری از دانشمندان و مشاهیر قرن یازدهم/ گردآوری محمد مقیم؛ تحقیق: مهدی کرباسی.
سرشناسه: محمد مقیم، زنده در تاریخ ۱۰۸۳ ق.
شناسه افزوده: کرباسی، مهدی، ۱۳۵۲- ، محقق.
محقق: مهدی کرباسی
رده دیویی: ۹۲۰/۰۵۵
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
شابک: ۰-۲۲-۷۰۰۳-۶۰۰-۹۷۸
اهدا کننده: موسسه کتاب شناسی شیعه
همچنین نگاه کنید
محمد مقیم محمد مقیم (گردآورنده)
مهدی کرباسی مهدی کرباسی (محقق)
موسسه کتاب شناسی شیعه موسسه کتاب شناسی شیعه (ناشر)