کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تراجم   /   جرعه ای از دریا
جرعه ای از دریا
زبان: فارسی
نویسنده: آیة الله سید موسی شبیری زنجانی
سرعنوان موضوعی: شیعه > سرگذشتنامه و کتابشناسی، مجتهدان و علما > سرگذشتنامه، شیعه > کتابشناسی > مقاله ها و خطابه ها
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎5‎5‎/‎2‎ ‎/‎ش‎2‎ ‎ج‎4
جرعه ای از دریا
جرعه ای از دریا
موسسه کتاب شناسی شیعه، چاپ اول، قم، ۱۳۸۹ش.، 4 جلد
شرح پدیدآور: سیدموسی شبیری زنجانی
رده دیویی: ۲۹۷/۹۹۶
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
شابک (ج.2): ۹۷۸-۶۰۰-۶۰۶۴۱-۲-۰
فروست: انتشارات کتابشناسی شیعه ؛ ۱۰. مقالات ومباحث شخصیت شناسی، کتاب شناسی؛ ۱، ۲
یادداشت: ص. ع. به انگلیسی: Musa shobeyri zanjani. A Drop from the Sea و کتابنامه
اهدا کننده: موسسه کتاب شناسی شیعه