کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی   /   فهرس مکتبة العلامة السید محمدصادق بحرالعلوم
فهرس مکتبة العلامة السید محمدصادق بحرالعلوم
زبان: عربی
گردآورنده: احمد علی مجید حلی
سرعنوان موضوعی: نسخه های خطی عربی > عراق > نجف > فهرستها، نسخه های خطی عربی > فهرستها
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎6‎2‎1‎ ‎/‎ع‎8‎2‎ ‎ف‎9
فهرس مکتبة العلامة السید محمدصادق بحرالعلوم
فهرس مکتبة العلامة السید محمدصادق بحرالعلوم
موسسه کتاب شناسی شیعه، قم، ۱۳۸۹ش.
شرح پدیدآور: تالیف احمد علی مجید الحلی
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۰۶۴۱-۸-۲
فروست: انتشارات کتابشناسی شیعه؛۷. الفهارس؛۳. من تراث مکتبات النجف الاشرف؛۱
اهدا کننده: موسسه کتاب شناسی شیعه
همچنین نگاه کنید
احمد علی مجید حلی احمد علی مجید حلی (گردآورنده)
موسسه کتاب شناسی شیعه موسسه کتاب شناسی شیعه (ناشر)