کنفرانس‌ها
صفحه اصلی   /   کنفرانس‌ها   /     /   نصیریه: تاریخ، منابع و عقاید
نصیریه: تاریخ، منابع و عقاید
مجالس اهل کتاب (۶)
نصیریه: تاریخ، منابع و عقاید
تاریخ برگزاری: ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ش.
محل کنفرانس: بنیاد محقق طباطبائی، قم
همچنین نگاه کنید
عمیدرضا اکبری عمیدرضا اکبری (سخنران)