کنفرانس‌ها
صفحه اصلی   /   کنفرانس‌ها   /     /   امی بودن پیامبر (ص) در قرآن و باور شایع مسلمانان
امی بودن پیامبر (ص) در قرآن و باور شایع مسلمانان
مجالس کاتبان (۱۰)
امی بودن پیامبر (ص) در قرآن و باور شایع مسلمانان
محل کنفرانس: بنیاد محقق طباطبائی، قم
همچنین نگاه کنید
آیة الله سید علی شهرستانی آیة الله سید علی شهرستانی (سخنران)