نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   نور العین في ذکر مشهد السیّد الحسین (ع)
نور العین في ذکر مشهد السیّد الحسین (ع)
نسخه خطی موزه بریتانیا.
نویسنده: عبدالفتاح بن ابی بکر بن احمد رسام شافعی خلوتی
تعداد سطر: ۱۳
کاتب: عبدالفتاح بن ابی بکر بن احمد رسام شافعی خلوتی
تاریخ کتابت: ۲۸ ذی الحجه ۱۰۰۴ق.
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: عبدالفتاح بن ابی بکر بن احمد رسام شافعی خلوتی
نسخه کامل و در ۳۷ برگ کتابت شده است. کاتب مؤلف رساله. تاریخ کتابت و تألیف جمعه بیست و هشتم ذیحجه ۱۰۰۴ هجری.
عکس از موزه بریتانیا ـ لندن
تعداد فریم: ۳۶
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۱
عرض تصویر: ۱۶
شماره نسخه عکسی: ع/۱۵
نور العین في ذکر مشهد السیّد الحسین (ع)
نسخ خطی دیگر از این کتاب
نور العین في ذکر مشهد السیّد الحسین (ع)
نویسنده: عبدالفتاح بن ابی بکر بن احمد رسام شافعی خلوتی
نور العین في ذکر مشهد السیّد الحسین (ع)
نویسنده: عبدالفتاح بن ابی بکر بن احمد رسام شافعی خلوتی