نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   الاربعین
الاربعین
زبان: عربی
نویسنده: ابو محمّد قاسم بن ابوالقاسم علی بن حسن سلفی
تعداد سطر: مختلف
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: ابو محمّد قاسم بن ابوالقاسم علی بن حسن سلفی
نسخ کامل (مشتمل بر سه جزء) و در ۶۰ برگ کتابت شده است، در صفحه آخر حاشیه سماع از مؤلف در حال حیات وی بتاریخ ذیقعده ۵۹۸ هجری دیده می شود.
تعداد فریم: ۶۱
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۵۳
عرض تصویر: ۱۸
شماره نسخه عکسی: ع/۹۶
الاربعین