نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   عیون الاخبار في مناقب الاخیار
عیون الاخبار في مناقب الاخیار
زبان: عربی
نویسنده: سیّد مرتضی ابوالمعالی محمّد بن علی حسینی بغدادی
تعداد سطر: ۱۷
تاریخ کتابت: ۴ رجب ۶۹۳ق.
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: سیّد مرتضی ابوالمعالی محمّد بن علی حسینی بغدادی
نسخه کامل و در ۱۹۵ صفحه کتابت شده است، کاتب عیسی علی (؟)، تاریخ کتابت چهارم رجب ۶۹۳ هجری، این نسخه با نسخه ای که در تاریخ ۵۶۹ هجری نگاشته شده بود مقابله شده است.
تعداد فریم: ۹۸
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۹
عرض تصویر: ۲۱
شماره نسخه عکسی: ع/۱۰۴
عیون الاخبار في مناقب الاخیار