نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   امالي
امالي
عنوان برابر: = المجالس
زبان: عربی
نویسنده: شیخ صدوق
تعداد سطر: ۲۱
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: ابوجعفر محمّد بن علی بن حسین بابویه قمی (وفات ۳۸۱ هجری)
نسخه از انتها ناقص و تا ابتدای مجلس ۹۵ موجود است و در ۲۹۷ برگ کتابت شده است، در برگ اول حاشیه مطالعه کننده با تاریخ جمادی الاخر ۶۲۰ هجری دیده می شود.
تعداد فریم: ۲۶۴
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۱
عرض تصویر: ۱۵
شماره نسخه عکسی: ع/۱۱۸
امالي
نسخه‌های چاپی کتاب
الأمالی للشیخ الصدوق الأمالی للشیخ الصدوق
نویسنده: شیخ صدوق