نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   تاریخ نیسابور المنتخب من السیاق
تاریخ نیسابور المنتخب من السیاق
زبان: عربی
گردآورنده: ابراهیم بن محمد صریفینی
سرعنوان موضوعی: نیشابور > تاریخ، نیشابور > سرگذشتنامه
تعداد سطر: ۲۱
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: عبدالغافر بن اسماعیل فارسی (وفات ۵۲۹ هجری)
این نسخه از اول افتادگی دارد و با نسخه شماره ۱۸۱ اختلاف دارد.
تعداد فریم: ۱۹۳
تعداد صفحه در هر فریم: ۱
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۰
عرض تصویر: ۲۸
شماره نسخه عکسی: ع/۱۱۱
تاریخ نیسابور المنتخب  من السیاق
نسخه‌های چاپی کتاب
الحلقة الاولی من تاریخ نیسابور المنتخب من السیاق تاریخ نیسابور المنتخب من السیاق
گردآورنده: ابراهیم بن محمد صریفینی
• الحلقة الاولی من تاریخ نیسابور المنتخب من السیاق، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة، قم، ۱۳۶۲ش.، مصحح: محمدکاظم محمودی
نسخ خطی دیگر از این کتاب
تاریخ نیسابور المنتخب من السیاق تاریخ نیسابور المنتخب من السیاق
گردآورنده: ابراهیم بن محمد صریفینی
• الحلقة الاولی من تاریخ نیسابور المنتخب من السیاق، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة، قم، ۱۳۶۲ش.، مصحح: محمدکاظم محمودی
تاریخ نیسابور المنتخب من السیاق تاریخ نیسابور المنتخب من السیاق
گردآورنده: ابراهیم بن محمد صریفینی
• الحلقة الاولی من تاریخ نیسابور المنتخب من السیاق، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة، قم، ۱۳۶۲ش.، مصحح: محمدکاظم محمودی