نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   الفردوس من المستخرج من الصحاح
الفردوس من المستخرج من الصحاح
زبان: عربی
تعداد سطر: ۱۹
کاتب: احمد بن رمضان
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف:
نسخه کامل (فقط صفحه اول افتاده است) و در ۱۹۴ صفحه کتابت شده است، کاتب احمد بن رمضان.
تعداد فریم: ۱۹۷
تعداد صفحه در هر فریم: ۱
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۱۸
عرض تصویر: ۲۵
شماره نسخه عکسی: ع/۱۲۳
الفردوس من المستخرج من الصحاح