نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   العلل الواردة في الاحادیث النبوي
العلل الواردة في الاحادیث النبوي
زبان: عربی
نویسنده: علی بن عمر دارقنطی بغدادی
تعداد سطر: ۲۵
شماره جلد: ۳
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: حافظ ابوالحسن علی بن عمر بن مهدی دارقطنی (وفات ۳۸۵ هجری)
جلد سوم و در ۱۰۰ برگ کتابت شده است، از آخر افتادگی دارد.
فیلم شماره ۹ از کتابخانه مجمع العلمی
تعداد فریم: ۱۰۰
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۹
عرض تصویر: ۲۱
شماره نسخه عکسی: ع/۱۲۵
العلل الواردة في الاحادیث النبوي
نسخه‌های چاپی کتاب
العلل الواردة فی أحادیث النبویة العلل الواردة فی أحادیث النبویة
نویسنده: علی بن عمر دارقنطی بغدادی
دار طیبة، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.، 10 جلد، محقق: زین الله ساغی
نسخ خطی دیگر از این کتاب
العلل الواردة فی أحادیث النبویة العلل الواردة فی أحادیث النبویة
نویسنده: علی بن عمر دارقنطی بغدادی
دار طیبة، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.، 10 جلد، محقق: زین الله ساغی
العلل
زبان: عربی
نویسنده: علی بن عمر دارقنطی بغدادی
العلل
زبان: عربی
نویسنده: علی بن عمر دارقنطی بغدادی
العلل
زبان: عربی
نویسنده: علی بن عمر دارقنطی بغدادی
کاتب: علی بن محمّد بن عنان الدوبلی شافعی
تاریخ کتابت: ۱۱ شعبان ۷۰۸ق.
العلل
زبان: عربی
نویسنده: علی بن عمر دارقنطی بغدادی