نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   فتح الابواب
فتح الابواب
نسخه خطی دانشگاه تهران، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد.
زبان: عربی
نویسنده: سید ابن طاووس
سرعنوان موضوعی: استخاره
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: رضی الدّین ابوالقاسم علی بن طاوس علوی (وفات ۶۶۴ هجری)
نسخه کامل و در ۱۰۱ صفحه کتابت شده است، کاتب که نامش معلوم نیست نسخه را به در خواست محمّد بن علم الهدی فرزند مولی محسن فیض کاشانی در سال ۱۰۷۵ در بلده قاسان صینت عن بوائق الزمان استنساخ نموده است (دستخط علم الهدی در اول نسخه موجود است).
عکس از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ـ تهران
تعداد فریم: ۵۱
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۵
عرض تصویر: ۲۱
شماره نسخه عکسی: ع/۱۲۸
فتح الابواب