نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   شرح نهج البلاغة
شرح نهج البلاغة
نسخه خطی کتابخانه دانشگاه شیراز، رقم ۹۲۶ خ .
زبان: عربی
تعداد سطر: مختلف
کاتب: محمّد بن محمود طبسی
تاریخ کتابت: ۱۵ شعبان ۱۰۷۴ق.
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف:؟
نسخه کامل در ۲۱۲ برگ کتابت شده است، کاتب محمّد بن محمود طبسی، تاریخ کتابت پانزدهم شعبان ۱۰۷۴ هجری.
عکس از دانشگاه شیراز ـ شیراز شماره ۹۲۶ خ
تعداد فریم: ۲۱۲
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۹
عرض تصویر: ۲۲
شماره نسخه عکسی: ع/۱۳۲
شرح نهج البلاغة