نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   توضیح الدلائل علی ترجیح الفضائل
توضیح الدلائل علی ترجیح الفضائل
زبان: عربی
نویسنده: شهاب ایجی
تعداد سطر: ۱۷
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: شهاب ایجی
نسخه در ۱۶ برگ و شامل باب هشتم و باب نهم که درباره حدیث غدیر آمده است می باشد.
تعداد فریم: ۱۶
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۹
عرض تصویر: ۲۱
شماره نسخه عکسی: ع/۱۳۴
توضیح الدلائل علی ترجیح الفضائل