نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   النعیم المقیم لعترة النبأ العظیم
النعیم المقیم لعترة النبأ العظیم
زبان: عربی
نویسنده: عمر بن محمّد بن عبدالواحد
تعداد سطر: ۱۴
کاتب: عثمان بن محمّد بدلیسی
تاریخ کتابت: ذی الحجه ۶۷۶ق.
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: عمر بن محمّد بن عبدالواحد
نسخه کامل و در ۱۶۸ صفحه کتابت شده است، کاتب عثمان بن محمّد بدلیسی، تاریخ کتابت دهه اول ذیحجه ۶۷۶ هجری.
عکس از لندن ـ انگلستان
تعداد فریم: ۸۸
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۹
عرض تصویر: ۲۱
شماره نسخه عکسی: ع/۱۳۷
النعیم المقیم لعترة النبأ العظیم