نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   شرح قصیدة المیمیّة لفرزدق
شرح قصیدة المیمیّة لفرزدق
نسخه خطی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
زبان: عربی
تعداد سطر: ۲۴
تاریخ کتابت: ۲۶ ذی القعده ۱۲۲۳ق.
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف:؟
نسخه کامل و در ۱۳ برگ کتابت شده است، در آخر نسخه آمده که مؤلف رساله را در محرم ۱۰۸۱ نگاشته و کاتب نسخه حاضر آن را در بیست و ششم ذیقعده ۱۲۲۳ کتابت نموده است.
عکس از کتابخانه مجلس شورای اسلامی ایران ـ تهران
تعداد فریم: ۱۳
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۳۰
عرض تصویر: ۲۲
شماره نسخه عکسی: ع/۱۴۰
شرح قصیدة المیمیّة لفرزدق