نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   اللباب في معرفة الانساب
اللباب في معرفة الانساب
نسخه خطی آستان قدس رضوی، کتابخانه‌ مرکزی‌، رقم ۲۶۱۹.
زبان: عربی
نویسنده: ابوالحسن احمد بن ابراهیم اشعری
تعداد سطر: ۱۷
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: ابوالحسن احمد بن ابراهیم اشعری
نسخه کامل و در ۲۰ برگ کتابت و در تاریخ ۱۰۶۷ وقف شده است.
عکس از کتابخانه آستان قدس رضوی ـ مشهد شماره ۲۶۱۹
تعداد فریم: ۱۱
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۹
عرض تصویر: ۲۱
شماره نسخه عکسی: ع/۱۴۲
اللباب في معرفة الانساب