نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   اجوبة مسائل التبانیات
اجوبة مسائل التبانیات
نسخه خطی آستان قدس رضوی، کتابخانه‌ مرکزی‌.
تعداد سطر: ۲۲
کاتب: شیخ عربانه
تاریخ کتابت: ذی القعده ۶۷۶ق.
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: ابوالقاسم علی بن الحسین الموسوی علم الهدی (وفات ۴۳۶ هجری)
نسخه کامل (ده فصل) و در ۸۹ صفحه کتابت شده است، کاتب شیخ عربانه، تاریخ کتابت ذیقعده سال ۶۷۶ هجری.
عکس از کتابخانه آستان قدس رضوی ـ مشهد مقدس
تعداد فریم: ۵۰
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۹
عرض تصویر: ۲۱
شماره نسخه عکسی: ع/۱۵۶
اجوبة مسائل التبانیات
نسخه‌های چاپی کتاب
رسائل الشریف المرتضی جواب المسائل التبانیات
نویسنده: الشریف علی بن حسین موسوی (سید مرتضی)
• رسائل الشریف المرتضی، دار القرآن الکریم، قم، ۱۴۰۵ق.، 4 جلد، اشراف: سید احمد حسینی اشکوری، ج1و2و3 با اشراف: سید احمد حسینی اشکوری، ج 1و2و3 به کوشش: مهدی رجائی، ج4 به کوشش: سید احمد حسینی اشکوری