نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   تسلیة المجالس و زینة المجالس
تسلیة المجالس و زینة المجالس
نسخه خطی کتابخانه مدرسه نمازی.
زبان: عربی
نویسنده: فخر الدّین محمّد بن ابو طالب بن احمد بن محمّد حسنی موسوی حائری
تعداد سطر: ۲۱-۲۲
یادداشت: مؤلف: فخر الدّین محمّد بن ابو طالب بن احمد بن محمّد حسنی موسوی حائری
نسخه کامل و در ۵۹۵ صفحه کتابت شده است، برای اطلاعات بیشتر به مجله علوم حدیث شماره اول مقاله صدیق دانشمند آقای علی صدرایی خویی مراجعه شود.
عکس از کتابخانه مدرسه نمازی ـ خوی
تعداد فریم: ۲۹۸
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۹
عرض تصویر: ۲۱
شماره نسخه عکسی: ع/۱۵۴
تسلیة المجالس و زینة المجالس