نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   صحیفة الرضا (ع)
صحیفة الرضا (ع)
نسخه خطی آستان قدس رضوی، کتابخانه‌ مرکزی‌.
تعداد سطر: ۹
کاتب: ذیبح الله حسینی رضوی
تاریخ کتابت: ۲۷ ربیع الثانی ۱۲۸۹ق.
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: ابو علی فضل بن حسن طَبرِسی (وفات ۵۴۸ هجری)
نسخه کامل و در ۶۲ برگ کتابت شده است، کاتب ذیبح الله حسینی رضوی، تاریخ کتابت بیست و هفتم ربیع الثانی ۱۲۸۹ هجری.
عکس از کتابخانه آستان قدس رضوی ـ مشهد مقدس
تعداد فریم: ۶۵
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۹
عرض تصویر: ۲۱
شماره نسخه عکسی: ع/۱۵۱
صحیفة الرضا (ع)