نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   دیوان امیر المؤمنین علی (ع)
دیوان امیر المؤمنین علی (ع)
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف:
نسخه کامل و در ۲۸۲ صفحه کتابت شده است، کاتب یاقوت مستعصمی.
عکس از موزه بریتاینا ـ لندن
تعداد فریم: ۱۴۱
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۱
عرض تصویر: ۳۰
شماره نسخه عکسی: ع/۱۶۶
دیوان امیر المؤمنین علی (ع)
نسخه‌های چاپی کتاب
دیوان امیرالمومنین و سیدالبلغا و المتکلمین الامام علی بن ابیطالب(ع) دیوان امام علی علیه‌‌السلام‌
شاعر: امیرالمومنین امام علی بن ابی طالب(ع)
• دیوان امیرالمومنین و سیدالبلغا و المتکلمین الامام علی بن ابیطالب(ع)، مطبعة الغری الحدیثة، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
نسخ خطی دیگر از این کتاب
دیوان امام علی علیه‌‌السلام‌ دیوان امام علی علیه‌‌السلام‌
شاعر: امیرالمومنین امام علی بن ابی طالب(ع)
• دیوان امیرالمومنین و سیدالبلغا و المتکلمین الامام علی بن ابیطالب(ع)، مطبعة الغری الحدیثة، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
• دیوان امیرالمومنین و سید البلغاء والمتکلمین الامام علی بن ابی طالب علیه السلام، موسسة الاعلمی للمطبوعات، چاپ اول، بیروت، ۲ش.
• دیوان أمیرالمؤمنین الامام علی بن أبی طالب علیه السلام، المکتبة العربیة
• دیوان الامام علی رضی الله عنه ، دار الکتاب الحدیث، چاپ اول، 1988م.
دیوان امام علی علیه‌‌السلام‌ دیوان امام علی علیه‌‌السلام‌
شاعر: امیرالمومنین امام علی بن ابی طالب(ع)
• دیوان امیرالمومنین و سیدالبلغا و المتکلمین الامام علی بن ابیطالب(ع)، مطبعة الغری الحدیثة، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
• دیوان امیرالمومنین و سید البلغاء والمتکلمین الامام علی بن ابی طالب علیه السلام، موسسة الاعلمی للمطبوعات، چاپ اول، بیروت، ۲ش.
• دیوان أمیرالمؤمنین الامام علی بن أبی طالب علیه السلام، المکتبة العربیة
• دیوان الامام علی رضی الله عنه ، دار الکتاب الحدیث، چاپ اول، 1988م.
دیوان امیر المؤمنین علی (ع)
کاتب: یاقوت مستعصمی