نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   رجال ابن داود حلي
رجال ابن داود حلي
نسخه خطی دانشگاه تهران، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، رقم ۵۳۸۵.
زبان: عربی
نویسنده: حسن بن علی حلی (ابن داوود)
تعداد سطر: ۱۹
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: تقی الدّین حسن بن علی بن داود حلی (ولادت ۶۴۷ هجری)
نسخه کامل و در ۲۳۵ صفحه کتابت شده است.
عکس از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ـ تهران شماره ۵۳۸۵
تعداد فریم: ۱۱۸
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۸
عرض تصویر: ۲۱
شماره نسخه عکسی: ع/۱۷۲
رجال ابن داود حلي
نسخه‌های چاپی کتاب
کتاب الرجال کتاب الرجال
نسخ خطی دیگر از این کتاب
کتاب الرجال کتاب الرجال
رجال ابن داوود حلی
زبان: عربی
نویسنده: حسن بن علی حلی (ابن داوود)
رقم المخطوطة: ۱۰۴۴