نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   رسالة في العدالة
رسالة في العدالة
زبان: عربی
نویسنده: محمّد بن حسین مازندرانی
تعداد سطر: ۱۸
ماده تصویر: کاغذی
تعداد فریم: ۴۸
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۵
عرض تصویر: ۲۱
شماره نسخه عکسی: ع/۱۸۵
رسالة في العدالة