نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   صیغ عقد النکاح
صیغ عقد النکاح
زبان: عربی
تعداد سطر: ۱۵
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف:؟
نسخه از انتها ناقص است و در هشت برگ کتابت شده است.
ر ک ذریعه ۱۵/ ۱۰۸ شماره ۷۲۲
تعداد فریم: ۸
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۹
عرض تصویر: ۲۱
شماره نسخه عکسی: ع/۱۸۴
صیغ عقد النکاح