نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   دیوان امیرالمؤمنین علي (ع)
دیوان امیرالمؤمنین علي (ع)
نسخه خطی موزه بریتانیا.
تعداد سطر: ۱۲
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف:
نسخه کامل و در ۲۱۹ صفحه کتابت شده است، تمام ابیات آن با یک بیت فارسی ترجمه و در زیر آن بیت نوشته شده است، کاتب مطابق آنچه بر روی صفحه اول نوشته است میر علی است ولی با تردید ذکر شده که بنظر خط مولانا سلطانعلی مشهدی می آید.
عکس از موزه بریتانیا ـ لندن
تعداد فریم: ۱۱۳
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۸
عرض تصویر: ۲۴
شماره نسخه عکسی: ع/۱۷۴
دیوان امیرالمؤمنین علي (ع)
نسخه‌های چاپی کتاب
دیوان امیرالمومنین و سیدالبلغا و المتکلمین الامام علی بن ابیطالب(ع) دیوان امام علی علیه‌‌السلام‌
شاعر: امیرالمومنین امام علی بن ابی طالب(ع)
• دیوان امیرالمومنین و سیدالبلغا و المتکلمین الامام علی بن ابیطالب(ع)، مطبعة الغری الحدیثة، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
نسخ خطی دیگر از این کتاب
دیوان امام علی علیه‌‌السلام‌ دیوان امام علی علیه‌‌السلام‌
شاعر: امیرالمومنین امام علی بن ابی طالب(ع)
• دیوان امیرالمومنین و سیدالبلغا و المتکلمین الامام علی بن ابیطالب(ع)، مطبعة الغری الحدیثة، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
• دیوان امیرالمومنین و سید البلغاء والمتکلمین الامام علی بن ابی طالب علیه السلام، موسسة الاعلمی للمطبوعات، چاپ اول، بیروت، ۲ش.
• دیوان أمیرالمؤمنین الامام علی بن أبی طالب علیه السلام، المکتبة العربیة
• دیوان الامام علی رضی الله عنه ، دار الکتاب الحدیث، چاپ اول، 1988م.
دیوان امام علی علیه‌‌السلام‌ دیوان امام علی علیه‌‌السلام‌
شاعر: امیرالمومنین امام علی بن ابی طالب(ع)
• دیوان امیرالمومنین و سیدالبلغا و المتکلمین الامام علی بن ابیطالب(ع)، مطبعة الغری الحدیثة، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
• دیوان امیرالمومنین و سید البلغاء والمتکلمین الامام علی بن ابی طالب علیه السلام، موسسة الاعلمی للمطبوعات، چاپ اول، بیروت، ۲ش.
• دیوان أمیرالمؤمنین الامام علی بن أبی طالب علیه السلام، المکتبة العربیة
• دیوان الامام علی رضی الله عنه ، دار الکتاب الحدیث، چاپ اول، 1988م.
دیوان امیر المؤمنین علی (ع)
کاتب: یاقوت مستعصمی