نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   ما نزل من القرآن في علي (ع)
ما نزل من القرآن في علي (ع)
زبان: عربی
نویسنده: حسین بن حکم حبری کوفی
تعداد سطر: ۸
کاتب: محمّد بن حسن بن النعائم
تاریخ کتابت: ۶ شوال ۶۶۱ق.
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: حسین بن حکم حبری کوفی
نسخه از ابتدا و انتها ناقص است و در ۳۰ برگ کتابت شده است، کاتب محمّد بن حسن بن النعائم، تاریخ کتابت ششم شوال ۶۶۱ هجری از روی نسخه خزانه مستنصریه به خط ابن هلال معروف به ابن البوّاب.
تعداد فریم: ۳۰
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۳۰
عرض تصویر: ۲۱
شماره نسخه عکسی: ع/۱۹۵
ما نزل من القرآن في علي (ع)