نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   المجالسة
المجالسة
نسخه خطی کتابخانه احمد ثالث.
زبان: عربی
نویسنده: ابوبکر احمد بن مروان مالکی دینوری
تعداد سطر: ۱۵
تاریخ کتابت: ۲۰ ربیع الاول ۵۹۶ق.
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: ابوبکر احمد بن مروان مالکی دینوری (حیات بعد از ۳۳۰ هجری)
نسخه از جزء ۳۲ تا ۴۷ کتاب المجالسه را در ۵۵۶ صفحه شامل است، کاتب مجهول، تاریخ کتابت بیست ماه ربیع الاول ۵۹۶ هجری.
عکس از کتابخانه احمد سوم ـ اسلامبول
تعداد فریم: ۲۸۰
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۵
عرض تصویر: ۱۹
شماره نسخه عکسی: ع ۲۱۵
المجالسة