نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   اسانید صحیفة الامام الرضا (ع)
اسانید صحیفة الامام الرضا (ع)
نسخه خطی کتابخانه میلان.
زبان: عربی
تعداد سطر: ۲۱-۲۲
تعداد فریم: ۱۵
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: پایین
طول تصویر: ۳۳
عرض تصویر: ۲۴
شماره نسخه عکسی: ع/۱۳۵
اسانید صحیفة الامام الرضا (ع)