نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   لوائح اللوحین في اسرار شهادة الحسین
لوائح اللوحین في اسرار شهادة الحسین
نسخه خطی کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی، رقم ۳۳۱.
نویسنده: سیّد محمّدباقر بن مرتضی طباطبائی یزدی حائری
تعداد سطر: مختلف
تاریخ کتابت: جمادی الثانی ۱۲۹۶ق.
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: سیّد محمّدباقر بن مرتضی طباطبائی یزدی حائری (وفات ۱۲۹۸ هجری)
نسخه کامل (شامل جزء اول) و در ۵۵۷ صفحه کتابت شده است، تاریخ کتابت جمادی الاخر سال ۱۲۹۶ هجری.
عکس ازکتابخانه آیت الله مرعشی نجفی ـ قم شماره ۳۳۱
تعداد فریم: ۲۷۹
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۳۰
عرض تصویر: ۲۴
شماره نسخه عکسی: ع/۱۷۳
لوائح اللوحین في اسرار شهادة الحسین
نسخ خطی دیگر از این کتاب
لوائح اللوحین في اسرار شهادة الحسین
نویسنده: سیّد محمّدباقر بن مرتضی طباطبائی یزدی حائری
لوائح اللوحین في اسرار شهادة الحسین
نویسنده: سیّد محمّدباقر بن مرتضی طباطبائی یزدی حائری
لوائح اللوحین في اسرار شهادة الحسین
نویسنده: سیّد محمّدباقر بن مرتضی طباطبائی یزدی حائری
لوائح اللوحین في اسرار شهادة الحسین
نویسنده: سیّد محمّدباقر بن مرتضی طباطبائی یزدی حائری